Bedrijfsvoering

ArchiMate-modellen > MORA > Groupings > Bedrijfsvoering
Procesdomein Bedrijfsvoering
Dit procesgebied omvat alle secundaire processen om de mbo-school te laten functioneren. Het is lastig om deze scherp als hoofdprocessen te definiëren. Daarom is gekozen om in het hoofdprocesmodel de bedrijfsfuncties te benoemen. Deze zijn in onderliggende modellen uitgewerkt in processen. De organisatie van deze bedrijfsfuncties in afdelingen is binnen scholen verschillend ingericht.
Bedrijfsfuncties
Het procesdomein Bedrijfsvoering omvat de volgende bedrijfsfuncties:
Communicatie
Het zorgdragen en ondersteunen bij het intern- en extern juist communiceren zoals het onderhouden van het imago en het onderzoeken van de markt.
Facility en ICT Management

Het ondersteunen en zorgdragen voor facilitaire en ICT-diensten en middelen zodat de organisatie zijn werkzaamheden kan uitvoeren.

Resultaat

 • Optimale, inzetbare set van middelen (locatie, meubilair, voorzieningen, ICT, catering etc.) voor het uitvoeren van het onderwijs en bedrijfsvoering van nu en de toekomst inclusief het onderhoud daarvan.

Vastgelegd in

 • Facilityplan
 • Gebouwenbeheerplanning
 • Onderwijsruimte overzicht en onderhoudsplanning
 • Middelenoverzicht en onderhoudsplanning inclusief ICT middelen
 • etc.
Financieel Management

Het beheren van en sturen op de financiële positie van de instelling en het hierover verantwoording afleggen

Resultaat

 • Optimale inzet van financiële middelen van nu en de toekomst voor onderwijs en bedrijfsvoering, inclusief overzicht mogelijke risico’s.

Vastgelegd in

 • Financieel meerjarenplan
 • Begrotingen
 • Boekhouding
 • Financiële overzichten
 • etc.
Human Resource Management

Het personeelsbeheer zoals het werven, opleiden, juist inzetten en de salarisbetaling

Resultaat

 • Goed opgeleide, gemotiveerde, tevreden en gefaciliteerde interne én externe medewerkers met toekomstperspectief dat voldoet aan de huidige en toekomstige inzetvraag van het onderwijs en bedrijfsvoering.

Vastgelegd in

 • Meerjaren-personeelsplan
 • Functiebouwwerk
 • Personeels- / salarisbeleid
 • Scholingsplannen
 • Verzuimplannen
 • etc.
Informatie- en datamanagement
Het zorgdragen voor het ontwerpen, ontwikkelen en beheren van de informatievoorziening en het gegevensbeheer (datamanagement) zoals het verwerven van applicaties, vraagarticulatie, werken onder architectuur, beheren (kern)gegevens
Inkoop en contractmanagement

Het inkopen/inhuren van mensen en middelen en het bewaken van daaruitvoortvloeiende contracten. Denk aan offertes, aanbestedingen, contractonderhandelingen, prestatieafspraken, bestellen, contracten bewaken

Resultaat

 • Goede kwalitatieve contracten (incl. ondersteuning bij aanbesteding) met derden (exclusief verbintenissen met BPV partijen of studenten), kosten efficiënte aanschaf- en beheerkosten van gebouwen en middelen.

Vastgelegd in

 • Beschrijving van aankoop en inkoopprocedure en voorschriften, contracttemplates voor contractpartijen en leveranciers en contracten met derden
Juridische ondersteuning
Het adviseren bij interne vraagstukken waar een juridische kant aan zit. Denk aan conflictsituaties, formeel ingediende bezwaren en klachten.
Contextdiagram
Dit procesgebied omvat alle secundaire processen om de mbo-school te laten functioneren. Het is lastig om deze scherp als hoofdprocessen te definiëren. Daarom is gekozen om in het hoofdprocesmodel de bedrijfsfuncties te benoemen. Deze zijn in onderliggende modellen uitgewerkt in processen. De organisatie van deze bedrijfsfuncties in afdelingen is binnen scholen verschillend ingericht. (Grouping) Bedrijfsvoering Verzamelbegrip van systemen waarmee (fysieke en/of digitale) betalingen kunnen worden gedaan of ontvangen. Voorbeeld: Pin apparatuur bij printers en in restaurant PayPro Zakelijke bankomgeving van Rabo (ApplicationComponent) Betaal systeem Een systeem dat het uitvoeren van aanbestedingen ondersteunt. Voorbeeld Negometrix System Tendernet (ApplicationComponent) Aanbesteding- en beheer Het personeelsbeheer zoals het werven, opleiden, juist inzetten en de salarisbetaling Resultaat * Goed opgeleide, gemotiveerde, tevreden en gefaciliteerde interne én externe medewerkers met toekomstperspectief dat voldoet aan de huidige en toekomstige inzetvraag van het onderwijs en bedrijfsvoering. Vastgelegd in * Meerjaren-personeelsplan * Functiebouwwerk * Personeels- / salarisbeleid * Scholingsplannen * Verzuimplannen * etc. (BusinessFunction) Human Resource Management Het zorgdragen en ondersteunen bij het intern- en extern juist communiceren zoals het onderhouden van het imago en het onderzoeken van de markt. (BusinessFunction) Communicatie Het adviseren bij interne vraagstukken waar een juridische kant aan zit. Denk aan conflictsituaties, formeel ingediende bezwaren en klachten. (BusinessFunction) Juridische ondersteuning Een systeem voor de productie van en het beheren van kaarten zoals de instellingspas voor studenten en medewerkers Wordt toegepast voor bijv.: fysieke toegangsverlening digitale toegangsverlening identificatie betalingen (printopdrachten) Bijvoorbeeld: OmniCms (ApplicationComponent) Kaartbeheer systeem Een systeem dat de personeelsadministratie ondersteunt Zoals beheren van: arbeidscontracten arbeidsvoorwaarden formatiegegevens personeelsontwikkelinggegevens declaraties personeelsdossiers arbogegevens werving en selectie (vacatures/sollicitaties) enz... Bijvoorbeeld: Youforce (ApplicationComponent) Personeel systeem Een systeem dat relatiebeheer en de marketing ondersteunt. Zoals: onderhouden relaties werving campagnebeheer evenementenbeheer Voorbeeld: Microsoft Dynamics CRM (ApplicationComponent) CRM systeem Het zorgdragen voor het ontwerpen, ontwikkelen en beheren van de informatievoorziening en het gegevensbeheer (datamanagement) zoals het verwerven van applicaties, vraagarticulatie, werken onder architectuur, beheren (kern)gegevens (BusinessFunction) Informatie- en datamanagem- ent Een systeem voor het resgistreren en beheren van facilitaire middelen zoals ruimten, lockers, meubilair, inventaris, , vierkante meters, inclusief het magazijnbeheer (ApplicationComponent) Faciliteiten beheer systeem Het inkopen/inhuren van mensen en middelen en het bewaken van daaruitvoortvloeiende contracten. Denk aan offertes, aanbestedingen, contractonderhandelingen, prestatieafspraken, bestellen, contracten bewaken Resultaat * Goede kwalitatieve contracten (incl. ondersteuning bij aanbesteding) met derden (exclusief verbintenissen met BPV partijen of studenten), kosten efficiënte aanschaf- en beheerkosten van gebouwen en middelen. Vastgelegd in * Beschrijving van aankoop en inkoopprocedure en voorschriften, contracttemplates voor contractpartijen en leveranciers en contracten met derden (BusinessFunction) Inkoop en contractmana- gement Het beheren van en sturen op de financiële positie van de instelling en het hierover verantwoording afleggen Resultaat * Optimale inzet van financiële middelen van nu en de toekomst voor onderwijs en bedrijfsvoering, inclusief overzicht mogelijke risico’s. Vastgelegd in * Financieel meerjarenplan * Begrotingen * Boekhouding * Financiële overzichten * etc. (BusinessFunction) Financieel Management Verzamelbegrip van systemen voor het beheer van gebouwbeveiligingsvoorzieningen (ook wel het RBS - Risico Beheer Systeem genoemd). Denk aan: gebouwtoegangsystemen (poortjes, slagbomen, zonering) parkeerruimte teller lift controle inbraakdetectiesystemen brandmelders deurmagneetcontacten intercominstallatie sprinklerinstallatie alarminstallatie centrale meldkamer systeem portofoon systeem EHBO registratie (ApplicationComponent) Gebouw beveiliging systeem Het ondersteunen en zorgdragen voor facilitaire en ICT-diensten en middelen zodat de organisatie zijn werkzaamheden kan uitvoeren. Resultaat * Optimale, inzetbare set van middelen (locatie, meubilair, voorzieningen, ICT, catering etc.) voor het uitvoeren van het onderwijs en bedrijfsvoering van nu en de toekomst inclusief het onderhoud daarvan. Vastgelegd in * Facilityplan * Gebouwenbeheerplanning * Onderwijsruimte overzicht en onderhoudsplanning * Middelenoverzicht en onderhoudsplanning inclusief ICT middelen * etc. (BusinessFunction) Facility en ICT Management ApplicationComponent Salarisverwerk- ing systeem Een systeem dat de financiële administratie ondersteunt. Zoals: Debiteurenbeheer Crediteurenbeheer Grootboekbeheer Activabeheer Bijvoorbeeld: Exact (ApplicationComponent) Financieel systeem Een systeem dat het inkopen van producten, het beheren van leveranciergegevens en het beheren van contracten ondersteunt. Bijvoorbeeld: Proquro (ApplicationComponent) Inkoop systeem Een systeem voor het plannen van benodigde middelen voor een opleiding; zoals middelen en ruimten. Dit omvat zowel de tactische meerjaarplanning als de meer operationele jaarplanning (ApplicationComponent) Middelen planning ApplicationComponent Tijdregistratie systeem Een systeem dat de logistieke en administratieve processen rondom het aanbieden van onderwijs aan medewerkers ondersteunt. Zoals: Het beheren en aanbieden van cursussen (catalogus) Ondersteunen inschrijving Registratie van behaalde resultaten (ApplicationComponent) Corporate LMS Verzamelbegrip van systemen voor het beheren en onderhouden van gebouwen en gebouwvoorzieningen (zoals electriciteit, luchtbehandeling, noodstroominstallaties). (ApplicationComponent) Gebouw beheer systemen GBS CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 05-04-2024 16:33:58 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 16:33:58 CEST
ArchiMate-element Bedrijfsvoering
Elementtype  : Grouping
Element-id  : Id-01f292b5-778f-c6ed-558b-66282439df3b
ArchiMate-model  : MORA
Label  : Bedrijfsvoering
Documentatie  : Dit procesgebied omvat alle secundaire processen om de mbo-school te laten functioneren. Het is lastig om deze scherp als hoofdprocessen te definiëren. Daarom is gekozen om in het hoofdprocesmodel de bedrijfsfuncties te benoemen. Deze zijn in onderliggende modellen uitgewerkt in processen. De organisatie van deze bedrijfsfuncties in afdelingen is binnen scholen verschillend ingericht.
MORA-type  : Procesdomein
ArchiMate-views  : 
Relaties  :