Rapporteren en evalueren

ArchiMate-modellen > MORA > BusinessProcesses > Rapporteren en evalueren
Resultaat
  • Controle en bijsturing op uitvoering van (strategische) planning.

Vastgelegd in

  • Audits, evaluaties en interne verantwoordingen
Procesdomein
Het hoofdproces Rapporteren en evalueren valt in het volgende procesdomein:
Processen
Het hoofdproces Rapporteren en evalueren omvat de volgende processen:
Contextdiagram
Resultaat * Controle en bijsturing op uitvoering van (strategische) planning. Vastgelegd in * Audits, evaluaties en interne verantwoordingen (BusinessProcess) Rapporteren enevalueren Het analyseren van gegevens voor beslissingsondersteuning. Denk aan: * Data science * Business Intelligence (ApplicationService) Gegevens analyse Dit procesgebied omvat het bepalen van de koers, de sturing daarop en het borgen van de kwaliteit van een school. Onderdeel hiervan is ook het ervoor zorgen dat een organisatie in staat is de gewenste veranderingen uit te voeren op een gecontroleerde wijze. (Grouping) Strategie, beleid en sturing Informatieobjecten binnen de PDCA-cyclus, zoals de begroting en jaarrekening. De objecten kunnen betrekking hebben op de gehele onderwijsaanbieder, maar ook op een specifiek organisatieonderdeel zoals het onderwijsteam. Gebruik in andere bronnen: Bron: TPO TPO verwijst naar de PDCA-cyclus van het gehele onderwijsproces bij het proces Evalueren bestaand aanbod. Link: https://tpo-mbo.nl/tpo/index.php?title=Evalueren_bestaand_aanbod (BusinessObject) PDCA producten Het verzamelen en registreren van gegevens voor beslissingsondersteuning en inzichten. Denk aan: * Data science * Business Intelligence (ApplicationService) Gegevens verzameling Het presenteren van informatie in gestandardiseerde overzichten of dashboards voor beslissingsondersteuning en inzichten. Denk aan: * Data science * Business Intelligence (ApplicationService) Gegevens presentatie ServingRelationship CompositionRelationship AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 19-04-2023 15:29:35 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 19-04-2023 15:29:35 CEST
ArchiMate-element Rapporteren en evalueren
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-5f624798-0cca-136c-5ed0-8750e3b81d54
ArchiMate-model  : MORA
Label  : Rapporteren en evalueren
Documentatie  : Resultaat
  • Controle en bijsturing op uitvoering van (strategische) planning.

Vastgelegd in

  • Audits, evaluaties en interne verantwoordingen
MORA-type  : Hoofdproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  :