Examineren en diplomeren

ArchiMate-modellen > MORA > Groupings > Examineren en diplomeren
Binnen dit procesgebied vindt de validatie plaats dat een student voldoet aan de gestelde kwalificatie en wordt de waardering daarover afgegeven in de vorm van een diploma, een certificaat of andere overeengekomen vorm.
Hoofdprocessen
Het procesdomein Examineren en diplomeren omvat de volgende hoofdprocessen:
Diplomeren en certificeren

Resultaat

  • Check diplomadossier
  • Student die kan aantonen over de vaardigheden te beschikken waarvoor hij/zij examen heeft afgelegd.

Vastgelegd in

  • Uitgereikte en centraal geregistreerde diploma/certificaat of MBO-verklaring
Examineren

Resultaat

  • (Wettelijke) protocollen/voorwaarden m.b.t. vrijstelling, aanvraag examens, inkoop examens, hulpmiddelen, examencondities, ed.
  • Student die heeft bewezen dat hij/zij de vaardigheden bezit om de taak uit te voeren waarover hij/zij examen heeft afgelegd.

Vastgelegd in

  • Handboek examinering
  • Exameninstrument
  • Afgenomen en beoordeeld examen 
  • Vastgestelde examenresultaten (examencommissie)
Contextdiagram
Binnen dit procesgebied vindt de validatie plaats dat een student voldoet aan de gestelde kwalificatie en wordt de waardering daarover afgegeven in de vorm van een diploma, een certificaat of andere overeengekomen vorm. (Grouping) Examineren en diplomeren Systeem voor het afnemen van toetsen en examens, denk aan een veilige afnameomgeving (BLDC - bootable lock down client) Bijvoorbeeld: * Safetyboot * Facet * QMP (ApplicationComponent) Toets- en examen afname systeem Een systeem voor het digitaal toezicht houden op het afnemen van toesten en examens. Zoals: Het testen van het veilig zijn van de afnameomgeving Het surveilleren cq monitoren van de afname van het examen (ApplicationComponent) Proctoring systeem Resultaat * (Wettelijke) protocollen/voorwaarden m.b.t. vrijstelling, aanvraag examens, inkoop examens, hulpmiddelen, examencondities, ed. * Student die heeft bewezen dat hij/zij de vaardigheden bezit om de taak uit te voeren waarover hij/zij examen heeft afgelegd. Vastgelegd in * Handboek examinering * Exameninstrument * Afgenomen en beoordeeld examen  * Vastgestelde examenresultaten (examencommissie) (BusinessProcess) Examineren Een systeem voor de examenvoorbereiding zoals het creeren van examengroepen, toekennen examenmateriaal, aanmaken examensets, toekennen afnameleider en surveillanten (ApplicationComponent) Examen logistiek systeem Een systeem dat het automatisch nakijken toetsen van examens en toetsen ondersteunt. (ApplicationComponent) Toets en examen inlever & beoordeling systeem Systeem voor het inplannen van toetsen en examens, publiceren van de planning, inschrijven door studenten. (ApplicationComponent) Toets- en examenplanni- ng- en inschrijfsystee- m Resultaat * Check diplomadossier * Student die kan aantonen over de vaardigheden te beschikken waarvoor hij/zij examen heeft afgelegd. Vastgelegd in * Uitgereikte en centraal geregistreerde diploma/certificaat of MBO-verklaring (BusinessProcess) Diplomeren en certificeren Een systeem voor het beheren van toets- en examenmateriaal, inclusief de bepaling welke en hoeveel toets- & examenmateriaal nodig is. Denk aan: * Veilig opslaan * Zorgvuldige autorisatie * Gedegen workflow voor goedkeuring door vakspecialisten of examencommissie * Registratie van welk examenmateriaal door welke leerlingen al is gebruikt (ApplicationComponent) Toets- en examen (materiaal) beheer systeem CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 06-04-2024 11:26:24 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 11:26:24 CEST
ArchiMate-element Examineren en diplomeren
Elementtype  : Grouping
Element-id  : Id-94abf219-ce1c-5947-1477-3d9384ba8ff3
ArchiMate-model  : MORA
Label  : Examineren en diplomeren
Documentatie  : Binnen dit procesgebied vindt de validatie plaats dat een student voldoet aan de gestelde kwalificatie en wordt de waardering daarover afgegeven in de vorm van een diploma, een certificaat of andere overeengekomen vorm.
MORA-type  : Procesdomein
ArchiMate-views  : 
Relaties  :