Opleiding aanbod beheer

Uit MORA
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > MORA > ApplicationServices > Opleiding aanbod beheer
Applicatieservice Opleiding aanbod beheer
Het beheren van het onderwijsaanbod inclusief de onderwijsprogramma's (voorheen referentie-arrangementen) en keuzedelen
Contextdiagram
Het beheren van het onderwijsaanbod inclusief de onderwijsprogramma's (voorheen referentie-arrangementen) en keuzedelen (ApplicationService) Opleiding aanbod beheer Het inrichten en onderhouden van de onderwijscatalogus. De onderwijscatalogus bevat en beschrijft het onderwijsaanbod, zoals dat is samengesteld uit onderwijsprogramma's en opleidingsonderdelen. (BusinessProcess) Ontwikkelen enonderhoude- n onderwijs catalogus Het onderwijs en examenreglement moet bekend zijn bij de student en op bijvoorbeeld de website van de school zijn gepubliceerd (BusinessProcess) Publiceren Onderwijs en Examenregeli- ng (OER) Clusteren van leertaken, d.w.z. het in een periode samen nemen van wat bij elkaar genomen kan worden. Dit is nodig om het onderwijs te kunnen organiseren en zowel medewerkers als middelen efficiënt te kunnen inzetten. Deze processtap is een belangrijke schakel in de overgang van meerjarenplanning naar jaarplanning en concrete roosters. Per opleiding vormen alle leertaken samen het onderwijsaanbod van die opleiding, over meerdere perioden en jaren heen. Er hoort een meerjarenplanning bij. Leerroutes van studenten bestaan uit het doen van geselecteerde leertaken, soms parallel soms opvolgend, ook over een langere periode. De meerjarenplanning en de gekozen leerroutes van de studenten samen vormen nog niet een geordend geheel dat in de vorm van roosters en planningen kan worden gegoten. Met het clusteren van leertaken in periodes door de roostermaker, in samenspraak met het team, ontstaat een geordend geheel. De clustering van leertaken is van invloed op de jaarplanning en de werkverdeling. (BusinessProcess) Clusteren leertaken Ten behoeve van de ontwikkeling of bijstelling van het opleidingsaanbod worden per opleiding het kwalificatiedossier en/of de relevantie keuzedelen geanalyseerd om de leerdoelen vast te stellen. De leerdoelen zijn niet alleen gebaseerd op de kwalificatiedossiers, maar ook op de onderwijsvisie en de behoefte van de (regionale) arbeidsmarkt en potentiële studenten. Deze leerdoelen zijn de basis voor het onderwijsplan en het examenplan van een opleiding. (BusinessProcess) Analyseren kwalificatiedos- sier en keuzedelen Het passend aanbod van opleidingen wordt periodiek bepaald door degenen die daartoe bevoegd zijn en is gebaseerd op analyse van de kwalificatiestructuur, van de omgeving met het oog op afspraken in de regio, de arbeidsmarkt in verband met het perspectief voor studenten en alumni en de eigen sterke en zwakke punten. Het gaat hierbij zowel over het aanbod van bekostigde opleidingen, als opleidingen in de derde leerweg. Ook de beslissing welke keuzedelen zullen worden aangeboden is gebaseerd op deze analyses. Na vaststelling worden onderwijsplan en examenplan gemaakt voor de vastgestelde opleidingen. (BusinessProcess) Vaststellen opleidingen aanbod Een systeem voor de registratie en het beheer van de verzameling opleidingen en cursussen van de instellling; ook wel het onderwijsaanbod genoemd. Bijvoorbeeld: OERknal (ApplicationComponent) Opleidingen beheer systeem Een systeem dat het totstandkomen van gestandaardiseerde studiegidsen ondersteunt. De studiegids geeft in een voor de student toegankelijk format gedetailleerde informatie over de opleiding. Zoals kerntaken, BPV, keuzedelen, wijze examinering, kosten enz... Het systeem ondersteunt in: * workflow voor de totstandkoming en goedkeuring * generieke bouwblokken onderwijs * opleggen verplichte structuur van de gids (ApplicationComponent) Studiegidsen beheer systeem ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 07-10-2021 17:00:58 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 07-10-2021 17:00:58 CEST