Student begeleiden

ArchiMate-modellen > MORA > Groupings > Student begeleiden
Procesdomein Student begeleiden
De student wordt gedurende zijn of haar onderwijstraject begeleidt; bij het doorlopen van zijn of haar leerroute. Daarnaast is er ondersteuning bij zijn of haar persoonlijke ontwikkeling en zorgvragen.
Hoofdprocessen
Het procesdomein Student begeleiden omvat de volgende hoofdprocessen:
Begeleiden en monitoren voortgang

Resultaat

 • Inzicht in en bespreken van de voortgang van de student in zijn leerproces en ontwikkeling.
 • Kansen (versnellen/doorstroom/excelleren) en risico’s signaleren zodat een optimale leertijd wordt gerealiseerd en/of risico op uitval of vertraging wordt voorkomen

Vastgelegd in

 • Geanalyseerd en besproken voortgang vastgelegd in voortgangsverslag, (bindend) studieadvies, signaal voor starten zorgproces
Bepalen leerroute

Resultaat:

 • Optimale leerroute voor de student o.b.v. zijn leervraag en mogelijkheden. Tevens zijn (onderwijs)vrijstellingen bepaald.

Vastgelegd in:

 • Vrijstellingen (voor onderwijs)
 • Vastgestelde en vastgelegde leerroute
Matchen student en BPV plaats

Resultaat

 • Een student met een passende plaats waar hij/zij de praktijkervaring kan opdoen en leertaken kan uitvoeren als onderdeel van zijn/haar persoonlijke leerroute.

Vastgelegd in

 • Door alle partijen getekende BPV-overeenkomst
Ondersteunen

Resultaat

 • Een student die hulp heeft gekregen in zijn/haar studievoortgang en bij eventuele stagnatie is doorverwezen naar een 2e of 3e lijnshulp.
 • Een student heeft hulp gekregen in bemiddeling naar werk en/of het vinden van een plek in de maatschappij.

Vastgelegd in

 • Student- /Zorgdossier
Contextdiagram
De student wordt gedurende zijn of haar onderwijstraject begeleidt; bij het doorlopen van zijn of haar leerroute. Daarnaast is er ondersteuning bij zijn of haar persoonlijke ontwikkeling en zorgvragen. (Grouping) Student begeleiden Een systeem voor het ondersteunen van het studentbegeleidingsproces (1e, 2e lijns). Dit is exclusief 3e lijns zorg (zie het Zorgsysteem) (ApplicationComponent) Student begeleiding systeem Resultaat * Inzicht in en bespreken van de voortgang van de student in zijn leerproces en ontwikkeling. * Kansen (versnellen/doorstroom/excelleren) en risico’s signaleren zodat een optimale leertijd wordt gerealiseerd en/of risico op uitval of vertraging wordt voorkomen Vastgelegd in * Geanalyseerd en besproken voortgang vastgelegd in voortgangsverslag, (bindend) studieadvies, signaal voor starten zorgproces (BusinessProcess) Begeleiden en monitoren voortgang Resultaat * Een student die hulp heeft gekregen in zijn/haar studievoortgang en bij eventuele stagnatie is doorverwezen naar een 2e of 3e lijnshulp. * Een student heeft hulp gekregen in bemiddeling naar werk en/of het vinden van een plek in de maatschappij. Vastgelegd in * Student- /Zorgdossier (BusinessProcess) Ondersteunen Resultaat * Een student met een passende plaats waar hij/zij de praktijkervaring kan opdoen en leertaken kan uitvoeren als onderdeel van zijn/haar persoonlijke leerroute. Vastgelegd in * Door alle partijen getekende BPV-overeenkomst (BusinessProcess) Matchen student en BPV plaats Een systeem voor het ondersteunen van het studentzorgproces zoals verleend door in-- of externe psychologen of sociaal-emotionele zorgverleners. (ApplicationComponent) Zorg systeem Een systeem waar de student zijn loopbaan, leerervaringen, competenties en leerresultaten kan bijhouden. Denk aan gemaakte opdrachten, voltooide cursussen, edubadges. Opmerking: Zie ook het begrip Persoonlijke digitale ruimte: Een veel breder begrip gehanteerd door de ROSA https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Id-5d5a3027-5f59-489c-bcd4-f255bcec922a Opmerking: Zie ook het initiatief EduMij: https://www.edustandaard.nl/app/uploads/2020/02/Edumij-standaardisatieraad-13-2-2020-Richard-Sterenborg.pdf Opmerking: Hier speelt de strategische agenda een rol. Dit wordt mogelijk een een aparte component van de student en niet van de instelling (ApplicationComponent) Portfolio systeem Een systeem voor het beheren en publiceren van vraag en aanbod van stageplaatsen, het ondersteunen van het zoeken o.b.v. criteria, en het ondersteunen van het aanmelden/solliciteren/matchen en het begeleiden tijdens de BPV. Bijvoorbeeld: Stagemarkt (ApplicationComponent) BPV systeem Resultaat: * Optimale leerroute voor de student o.b.v. zijn leervraag en mogelijkheden. Tevens zijn (onderwijs)vrijstellingen bepaald. Vastgelegd in: * Vrijstellingen (voor onderwijs) * Vastgestelde en vastgelegde leerroute (BusinessProcess) Bepalen leerroute CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 05-04-2024 15:28:38 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 15:28:38 CEST
ArchiMate-element Student begeleiden
Elementtype  : Grouping
Element-id  : Id-bb852348-855b-0aad-0bc9-0104b5105a35
ArchiMate-model  : MORA
Label  : Student begeleiden
Documentatie  : De student wordt gedurende zijn of haar onderwijstraject begeleidt; bij het doorlopen van zijn of haar leerroute. Daarnaast is er ondersteuning bij zijn of haar persoonlijke ontwikkeling en zorgvragen.
MORA-type  : Procesdomein
ArchiMate-views  : 
Relaties  :