Bepalen leerroute

ArchiMate-modellen > MORA > BusinessProcesses > Bepalen leerroute
Hoofdproces Bepalen leerroute
Resultaat:
 • Optimale leerroute voor de student o.b.v. zijn leervraag en mogelijkheden. Tevens zijn (onderwijs)vrijstellingen bepaald.

Vastgelegd in:

 • Vrijstellingen (voor onderwijs)
 • Vastgestelde en vastgelegde leerroute
Procesdomein
Het hoofdproces Bepalen leerroute valt in het volgende procesdomein:
Processen
Het hoofdproces Bepalen leerroute omvat de volgende processen:
Aanvragen EVC
In bepaalde gevallen kan op basis eerder verworven competenties (EVC) een aanvraag voor de start van een EVC-beoordeling plaatsvinden die kan leiden tot een of meer examenresultaten.
Formuleren leervraag

De begeleider stelt samen met de student of opdrachtgever de leervraag op, uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus, (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. Er wordt met name aandacht besteed aan het vertalen van de leervraag van de student naar de onderwijslogistieke consequenties.

Een belangrijk onderdeel van het formuleren van de leervraag is het maken van een keuze uit de elementen van de kwalificatiestructuur, die past bij de leervraag. Dat kan betekenen dat wordt gekozen voor het passende verbintenisgebied, bijvoorbeeld een specifieke kwalificatie als de deelnemer nog is ingeschreven op een kwalificatiedosssier, of de keuze voor een of meerdere keuzedelen. Als gevolg daarvan zal mogelijk de onderwijsovereenkomst moeten worden gewijzigd.

Beschrijving van het proces:

 • Vertalen leervraag naar onderwijsproducten. De begeleider inventariseert met de student of opdrachtgever zijn leervraag en vertaalt deze leervraag in producten op een hoog aggregatieniveau uit de onderwijscatalogus
 • Keuze maken voor verbintenisgebied. Op basis van de leervraag wordt een passend verbintenisgebied (domein, kwalificatiedossier of kwalificatie) gekozen.
 • Keuze maken voor keuzedelen. Afhankelijk van het soort opleiding dat de deelnemer volgt wordt een keuze gemaakt uit het aanbod aan keuzedelen. Met de keuze voor één of meerdere keuzedelen geeft de deelnemer invulling aan de keuzedeelverplichting
 • Controleren op toelatingseisen. De begeleider bekijkt of de student de vereiste vooropleiding en kwalificaties heeft.
 • Controleren op urennorm. De begeleider controleert of de onderwijsproducten voldoen aan de wettelijk vastgestelde minimum urennorm. Afhankelijk van de periode waarvoor de instelling roostert, moet de leervraag voor een bepaalde periode zijn geformuleerd en voldoende uren omvatten om aan die norm te voldoen.
 • Controleren op de relatie tot het behalen van een diploma of kwalificatie. De begeleider controleert of de geselecteerde onderwijsproducten voor de student voldoende perspectief bieden op het behalen van een diploma of kwalificatie.
 • Vaststellen van randvoorwaarden student. Aanvullend op de geselecteerde onderwijsproducten worden de randvoorwaarden voor de student vastgelegd, zodat bij het maken van het arrangement en het rooster daar rekening mee kan worden gehouden. Randvoorwaarden voor de deelnemer zijn aanvullende wensen en andere voorwaarden.
 • Vastleggen van de leervraag. De leervraag wordt vastgelegd en uitgedrukt in onderwijsproducten uit de onderwijscatalogus, inclusief de gekozen keuzedelen. De randvoorwaarden van de deelnemer worden tevens vastgelegd.
 • Afhandelen afwijking leervraag en verbintenisgebied. Een leervraag van een student kan (gaan) afwijken van het afgesproken verbintenisgebied. Een deelnemer ingeschreven op het domein zorg, kan een leervraag hebben/ontwikkelen voor het domein hospitality en recreatie. Dan zal de verbintenis met de deelnemer moeten worden gewijzigd.
Persoonlijke leerroute specificeren

De leervraag van een student wordt tijdens dit proces uitgewerkt naar een persoonlijke leerroute. Deze leerroute is een aaneenschakeling van leertaken die de student gaat uitvoeren tijdens de opleiding aangevuld met de randvoorwaarden, volgorde, keuzes e.d. om het plannen (roosteren) mogelijk te maken.

Voor het bepalen van de leerroute van de student in de BPV is de matching tussen het leerbedrijf en de student van belang, want de student moet de leertaken kunnen uitvoeren bij het leerbedrijf.

Stappen in dit proces:

 • Opstellen leerroute: Op basis van de geformuleerde leervraag zoekt de begeleider de bijbehorende producten uit de onderwijscatalogus, waarbij rekening wordt gehouden met aanvullende eisen (volgorde, periode en voorwaarden). Wanneer er keuzemogelijkheden zijn, stelt de begeleider verschillende alternatieven op.
 • Vastleggen randvoorwaarden student per leertaak: Als een student randvoorwaarden aangegeven bij het formuleren van de leervraag dan worden deze meegegeven bij de persoonlijke leerroute.
 • Controleren op normen voor onderwijstijd: De leerroute van een individuele student moet worden gecontroleerd, of het past binnen de afgesproken normen voor onderwijstijd voor het betreffende jaar of periode van de opleiding.
 • Vastleggen persoonlijke leerroute. Afhandelen niet te arrangeren leervraag: Als op basis van de geformuleerde leervraag geen passende leeroute kan worden opgesteld, dan kan de begeleider opnieuw in gesprek gaan met de student om de leervraag aan te passen.
Contextdiagram
Resultaat: * Optimale leerroute voor de student o.b.v. zijn leervraag en mogelijkheden. Tevens zijn (onderwijs)vrijstellingen bepaald. Vastgelegd in: * Vrijstellingen (voor onderwijs) * Vastgestelde en vastgelegde leerroute (BusinessProcess) Bepalen leerroute De leervraag van een student wordt tijdens dit proces uitgewerkt naar een persoonlijke leerroute. Deze leerroute is een aaneenschakeling van leertaken die de student gaat uitvoeren tijdens de opleiding aangevuld met de randvoorwaarden, volgorde, keuzes e.d. om het plannen (roosteren) mogelijk te maken. Voor het bepalen van de leerroute van de student in de BPV is de matching tussen het leerbedrijf en de student van belang, want de student moet de leertaken kunnen uitvoeren bij het leerbedrijf. Stappen in dit proces: * Opstellen leerroute: Op basis van de geformuleerde leervraag zoekt de begeleider de bijbehorende producten uit de onderwijscatalogus, waarbij rekening wordt gehouden met aanvullende eisen (volgorde, periode en voorwaarden). Wanneer er keuzemogelijkheden zijn, stelt de begeleider verschillende alternatieven op. * Vastleggen randvoorwaarden student per leertaak: Als een student randvoorwaarden aangegeven bij het formuleren van de leervraag dan worden deze meegegeven bij de persoonlijke leerroute. * Controleren op normen voor onderwijstijd: De leerroute van een individuele student moet worden gecontroleerd, of het past binnen de afgesproken normen voor onderwijstijd voor het betreffende jaar of periode van de opleiding. * Vastleggen persoonlijke leerroute. Afhandelen niet te arrangeren leervraag: Als op basis van de geformuleerde leervraag geen passende leeroute kan worden opgesteld, dan kan de begeleider opnieuw in gesprek gaan met de student om de leervraag aan te passen. (BusinessProcess) Persoonlijke leerroute specificeren De begeleider stelt samen met de student of opdrachtgever de leervraag op, uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus, (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. Er wordt met name aandacht besteed aan het vertalen van de leervraag van de student naar de onderwijslogistieke consequenties. Een belangrijk onderdeel van het formuleren van de leervraag is het maken van een keuze uit de elementen van de kwalificatiestructuur, die past bij de leervraag. Dat kan betekenen dat wordt gekozen voor het passende verbintenisgebied, bijvoorbeeld een specifieke kwalificatie als de deelnemer nog is ingeschreven op een kwalificatiedosssier, of de keuze voor een of meerdere keuzedelen. Als gevolg daarvan zal mogelijk de onderwijsovereenkomst moeten worden gewijzigd. Beschrijving van het proces: * Vertalen leervraag naar onderwijsproducten. De begeleider inventariseert met de student of opdrachtgever zijn leervraag en vertaalt deze leervraag in producten op een hoog aggregatieniveau uit de onderwijscatalogus * Keuze maken voor verbintenisgebied. Op basis van de leervraag wordt een passend verbintenisgebied (domein, kwalificatiedossier of kwalificatie) gekozen. * Keuze maken voor keuzedelen. Afhankelijk van het soort opleiding dat de deelnemer volgt wordt een keuze gemaakt uit het aanbod aan keuzedelen. Met de keuze voor één of meerdere keuzedelen geeft de deelnemer invulling aan de keuzedeelverplichting * Controleren op toelatingseisen. De begeleider bekijkt of de student de vereiste vooropleiding en kwalificaties heeft. * Controleren op urennorm. De begeleider controleert of de onderwijsproducten voldoen aan de wettelijk vastgestelde minimum urennorm. Afhankelijk van de periode waarvoor de instelling roostert, moet de leervraag voor een bepaalde periode zijn geformuleerd en voldoende uren omvatten om aan die norm te voldoen. * Controleren op de relatie tot het behalen van een diploma of kwalificatie. De begeleider controleert of de geselecteerde onderwijsproducten voor de student voldoende perspectief bieden op het behalen van een diploma of kwalificatie. * Vaststellen van randvoorwaarden student. Aanvullend op de geselecteerde onderwijsproducten worden de randvoorwaarden voor de student vastgelegd, zodat bij het maken van het arrangement en het rooster daar rekening mee kan worden gehouden. Randvoorwaarden voor de deelnemer zijn aanvullende wensen en andere voorwaarden. * Vastleggen van de leervraag. De leervraag wordt vastgelegd en uitgedrukt in onderwijsproducten uit de onderwijscatalogus, inclusief de gekozen keuzedelen. De randvoorwaarden van de deelnemer worden tevens vastgelegd. * Afhandelen afwijking leervraag en verbintenisgebied. Een leervraag van een student kan (gaan) afwijken van het afgesproken verbintenisgebied. Een deelnemer ingeschreven op het domein zorg, kan een leervraag hebben/ontwikkelen voor het domein hospitality en recreatie. Dan zal de verbintenis met de deelnemer moeten worden gewijzigd. (BusinessProcess) Formuleren leervraag De student wordt gedurende zijn of haar onderwijstraject begeleidt; bij het doorlopen van zijn of haar leerroute. Daarnaast is er ondersteuning bij zijn of haar persoonlijke ontwikkeling en zorgvragen. (Grouping) Student begeleiden In bepaalde gevallen kan op basis eerder verworven competenties (EVC) een aanvraag voor de start van een EVC-beoordeling plaatsvinden die kan leiden tot een of meer examenresultaten. (BusinessProcess) Aanvragen EVC CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 19-04-2023 19:36:25 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 19-04-2023 19:36:25 CEST