Uitvoeren leertaken en praktijk ervaren

ArchiMate-modellen > MORA > BusinessProcesses > Uitvoeren leertaken en praktijk ervaren
Resultaat:
  • Student die de betreffende (leer)taak aantoonbaar beheerst en klaar is voor het afleggen van een examen (summatief).
  • Student die de (leer)taken in de praktijk heeft gebracht als onderdeel van de opleiding buiten de instelling en heeft aangetoond het geleerde als medewerker van een organisatie te kunnen uitvoeren.

Vastgelegd in:

  • Portfolio van de student en zijn formatieve resultaten.
  • Afgeronde BPV of BPV-opdrachten
Procesdomein
Het hoofdproces Uitvoeren leertaken en praktijk ervaren valt in het volgende procesdomein:
Processen
Het hoofdproces Uitvoeren leertaken en praktijk ervaren omvat de volgende processen:
Gebruiken leermiddelen
Het gebruiken van leermiddelen bij het uitvoeren van leertaken.
Uitvoeren leertaken

Gedurende de opleiding voert de student diverse leertaken uit. Deze leertaken worden door docenten en/of praktijkbegeleiders begeleid. Alle leertaken samen vormen de totale opleiding van de student. Naast beroepsgerichte leertaken betreft het ook taken gericht op taal, rekenen, keuzedelen etc..

Tijdens de BPV draait de student mee in de dagelijkse gang van zaken in het BPV-bedrijf. Binnen dat proces voert de student werkzaamheden uit en werkt aan beroepscompetenties. Ook voert de student BPV-opdrachten uit waarmee (delen van) kerntaken en werkprocessen geoefend worden.
Uitvoeren leertaken BPV
Tijdens de BPV draait de student mee in de dagelijkse gang van zaken in het BPV-bedrijf. De student neemt deel aan het bedrijfsproces. Binnen het bedrijf voert de student werkzaamheden uit en werkt hij/zij aan beroepscompetenties. Ook voert de student BPV-opdrachten uit waarmee (delen van) kerntaken en werkprocessen geoefend worden. De BBL-student draait daarin mee als werknemer en wordt hierbij goed begeleid. Van de BOL-student wordt niet verwacht dat hij/zij meedraait als werknemer.
Contextdiagram
Resultaat: * Student die de betreffende (leer)taak aantoonbaar beheerst en klaar is voor het afleggen van een examen (summatief). * Student die de (leer)taken in de praktijk heeft gebracht als onderdeel van de opleiding buiten de instelling en heeft aangetoond het geleerde als medewerker van een organisatie te kunnen uitvoeren. Vastgelegd in: * Portfolio van de student en zijn formatieve resultaten. * Afgeronde BPV of BPV-opdrachten (BusinessProcess) Uitvoeren leertaken en praktijk ervaren Een verzameling bewijsstukken aangevuld met zelfreflectie die iemands vaardigheden kennis en scholing illustreren. (BusinessObject) Portfolio Het ondersteunen van het leren-met-een-leerbeperking zoals dyslexie (ApplicationService) Leerbeperking ondersteuning Dit is het aanbieden en volgen van het onderwijs. Aan de hand van formatieve resultaten wordt bepaald of een student kan deelnemen aan examinering voor dat onderdeel. (Grouping) Onderwijs uitvoeren Gedurende de opleiding voert de student diverse leertaken uit. Deze leertaken worden door docenten en/of praktijkbegeleiders begeleid. Alle leertaken samen vormen de totale opleiding van de student. Naast beroepsgerichte leertaken betreft het ook taken gericht op taal, rekenen, keuzedelen etc.. Tijdens de BPV draait de student mee in de dagelijkse gang van zaken in het BPV-bedrijf. Binnen dat proces voert de student werkzaamheden uit en werkt aan beroepscompetenties. Ook voert de student BPV-opdrachten uit waarmee (delen van) kerntaken en werkprocessen geoefend worden. (BusinessProcess) Uitvoeren leertaken Het zoeken en streamen van videomateriaal (ApplicationService) Video streaming dienst Ondersteuning van de communicatie en samenwerking in het kader van het leerproces, tussen docent en student, docenten en studenten onderling en met andere betrokkenen bij het leerproces zoals praktijkbegeleiders. Denk hierbij aan: * het uitzetten van opdrachten * feedback geven * (eenvoudige) poll of quiz uitvoeren * afspraken maken * werken in groepen * gezamenlijk werken aan projecten (ApplicationService) Communicatie en samenwerking Het gebruiken van leermiddelen bij het uitvoeren van leertaken. (BusinessProcess) Gebruiken leermiddelen Het ondersteunen van de student bij het beheren van zijn portfolio (ApplicationService) Portfolio beheer Het ondersteunen van het uitlenen van materialen (ApplicationService) Mediatheek uitleen administratie Tijdens de BPV draait de student mee in de dagelijkse gang van zaken in het BPV-bedrijf. De student neemt deel aan het bedrijfsproces. Binnen het bedrijf voert de student werkzaamheden uit en werkt hij/zij aan beroepscompetenties. Ook voert de student BPV-opdrachten uit waarmee (delen van) kerntaken en werkprocessen geoefend worden. De BBL-student draait daarin mee als werknemer en wordt hierbij goed begeleid. Van de BOL-student wordt niet verwacht dat hij/zij meedraait als werknemer. (BusinessProcess) Uitvoeren leertaken BPV Het integraal aanbieden van voor de student relevante informatie zoals zijn rooster, zijn resultaten, zijn registratiegegevens enz... In de praktijk kan zich dit uiten in een studentenapp voor op een mobiele telefoon of een eigen pagina op een portal (ApplicationService) Student informatie publicatie Het ondersteunen van het aanleveren en inleveren van opdrachten tussen de docent en student (ApplicationService) Overhandiging opdrachten AccessRelationship W ServingRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship ServingRelationship ServingRelationship CompositionRelationship ServingRelationship ServingRelationship CompositionRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 05-04-2024 14:40:13 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 14:40:13 CEST
ArchiMate-element Uitvoeren leertaken en praktijk ervaren
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-c7cf1734-8802-2b19-2602-457c06f7735d
ArchiMate-model  : MORA
Label  : Uitvoeren leertaken en praktijk ervaren
Documentatie  : Resultaat:
  • Student die de betreffende (leer)taak aantoonbaar beheerst en klaar is voor het afleggen van een examen (summatief).
  • Student die de (leer)taken in de praktijk heeft gebracht als onderdeel van de opleiding buiten de instelling en heeft aangetoond het geleerde als medewerker van een organisatie te kunnen uitvoeren.

Vastgelegd in:

  • Portfolio van de student en zijn formatieve resultaten.
  • Afgeronde BPV of BPV-opdrachten
MORA-type  : Hoofdproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  :