Organiseren participatie in ontwikkeling en uitvoering onderwijs

ArchiMate-modellen > MORA > BusinessProcesses > Organiseren participatie in ontwikkeling en uitvoering onderwijs
Resultaat
 • Samenwerking en kennisdeling met het bedrijfsleven en andere betrokkenen (gemeenten, scholen, SBB, UWV, ed.).
 • Participatie kan betrekking hebben op:
  • Samen ontwikkeling van onderwijs/leertaken
  • Samen uitvoering van onderwijs/leertaken
  • Bemiddeling naar werk en BPV-plaatsen

Vastgelegd in

 • Plannen met breed draagvlak en gerealiseerde samenwerkingstrajecten.
Processen
Het hoofdproces Organiseren participatie in ontwikkeling en uitvoering onderwijs omvat de volgende processen:
ArchiMate-element Organiseren participatie in ontwikkeling en uitvoering onderwijs
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-f41d542c-a2d0-8d76-b446-6df14a2fdddf
ArchiMate-model  : MORA
Label  : Organiseren participatie in ontwikkeling en uitvoering onderwijs
Documentatie  : Resultaat
 • Samenwerking en kennisdeling met het bedrijfsleven en andere betrokkenen (gemeenten, scholen, SBB, UWV, ed.).
 • Participatie kan betrekking hebben op:
  • Samen ontwikkeling van onderwijs/leertaken
  • Samen uitvoering van onderwijs/leertaken
  • Bemiddeling naar werk en BPV-plaatsen

Vastgelegd in

 • Plannen met breed draagvlak en gerealiseerde samenwerkingstrajecten.
MORA-type  : Hoofdproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  :