Teamplan opstellen, uitvoeren en verantwoorden

ArchiMate-modellen > MORA > BusinessProcesses > Teamplan opstellen, uitvoeren en verantwoorden
Resultaat
  • Team (zowel onderwijs als bedrijfsvoering teams) dat op een cyclische wijze en met alle betrokkenen planmatig aan de slag gaat met haar opdracht en vervolgens klaar is voor het verzorgen van onderwijs, ondersteuning of andere taken waarvoor de betreffende afdeling verantwoordelijk is.

Vastgelegd in

  • Teamplan PDCA-cyclus (bv maand- perioderapportages, triaalgesprekken/verslagen)
Processen
Het hoofdproces Teamplan opstellen, uitvoeren en verantwoorden omvat de volgende processen:
Contextdiagram
Resultaat * Team (zowel onderwijs als bedrijfsvoering teams) dat op een cyclische wijze en met alle betrokkenen planmatig aan de slag gaat met haar opdracht en vervolgens klaar is voor het verzorgen van onderwijs, ondersteuning of andere taken waarvoor de betreffende afdeling verantwoordelijk is. Vastgelegd in * Teamplan PDCA-cyclus (bv maand- perioderapportages, triaalgesprekken/verslagen) (BusinessProcess) Teamplan opstellen, uitvoeren en verantwoorden Het presenteren van informatie in gestandardiseerde overzichten of dashboards voor beslissingsondersteuning en inzichten. Denk aan: * Data science * Business Intelligence (ApplicationService) Gegevens presentatie Dit procesgebied omvat de processen op tactisch niveau, en de inrichting en ontwikkeling van de organisatie en de teams binnen de organisatie. (Grouping) Tactisch inrichten; het team organiseren en ontwikkelen De beschrijving van doelen, capaciteiten en inzet van mensen en middelen om dat behalen. Het teamplan heeft altijd betrekking op een specifiek (onderwijs)team. (BusinessObject) Teamplan Het maken van een (jaar)inzetplan van inzet voor de leden van een onderwijsteam. Zoals het bepalen van het aantal uren lesgeven, innovatie, contentontwikkeling enz.. voor het komende jaar (ApplicationService) Plan van inzet beheer ServingRelationship CompositionRelationship AccessRelationship W ServingRelationship Deze svg is op 06-04-2024 11:13:40 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 11:13:40 CEST
ArchiMate-element Teamplan opstellen, uitvoeren en verantwoorden
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-ff8e9480-ee30-3a6d-6c6e-8e1d41f1d668
ArchiMate-model  : MORA
Label  : Teamplan opstellen, uitvoeren en verantwoorden
Documentatie  : Resultaat
  • Team (zowel onderwijs als bedrijfsvoering teams) dat op een cyclische wijze en met alle betrokkenen planmatig aan de slag gaat met haar opdracht en vervolgens klaar is voor het verzorgen van onderwijs, ondersteuning of andere taken waarvoor de betreffende afdeling verantwoordelijk is.

Vastgelegd in

  • Teamplan PDCA-cyclus (bv maand- perioderapportages, triaalgesprekken/verslagen)
MORA-type  : Hoofdproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  :