Inschrijven

Hoofdproces Inschrijven
Resultaat
  • Ingeschreven studenten met (onderwijs-)overeenkomst 

Vastgelegd in

  • Inschrijving als student met getekende overeenkomst.
Procesketens
Het hoofdproces Inschrijven valt in de volgende procesketens:
Procesdomein
Het hoofdproces Inschrijven valt in het volgende procesdomein:
Processen
Het hoofdproces Inschrijven omvat de volgende processen:
Ondertekenen onderwijs overeenkomst
Na aanmelding, intake en plaatsing ontvangt de student van de instelling een onderwijsverbintenis voor de opleiding. Dit is een overeenkomst tussen de student en de onderwijsinstelling. Student en instelling ondertekenen de verbintenis om de inschrijving te bevestigen. Na ontvangst van de door de student ondertekende OOK wordt de student daadwerkelijk ingeschreven en als ingeschreven student bij DUO gemeld.
Opstellen onderwijs overeenkomst
De student wordt op basis van de uitkomst van de intake in de opleiding geplaatst en ingeschreven. De inschrijving van de student in de opleiding wordt vastgelegd in de onderwijsverbintenis. Dit is een overeenkomst tussen de student en de instelling. De onderwijsverbintenis wordt door de instelling opgemaakt en ter ondertekening naar de student verzonden.
Contextdiagram
Resultaat * Ingeschreven studenten met (onderwijs-)overeenkomst  Vastgelegd in * Inschrijving als student met getekende overeenkomst. (BusinessProcess) Inschrijven Dit is het procesgebied waarbij nieuwe studenten worden geworden, de intake plaatsvindt en ze zich officieel inschrijven voor de opleiding. Vanaf hier start hun inhoudelijke opleiding en persoonlijke begeleiding. (Grouping) Instroom Na aanmelding, intake en plaatsing ontvangt de student van de instelling een onderwijsverbintenis voor de opleiding. Dit is een overeenkomst tussen de student en de onderwijsinstelling. Student en instelling ondertekenen de verbintenis om de inschrijving te bevestigen. Na ontvangst van de door de student ondertekende OOK wordt de student daadwerkelijk ingeschreven en als ingeschreven student bij DUO gemeld. (BusinessProcess) Ondertekenen onderwijs overeenkomst Het administreren van inschrijvingen (en evt. overeenkomsten) voor een opleiding, een keuzedeel, een examen, een herkansing. Focus ligt op de administratieve verwerking en niet op de interactie met de (potentiële) student (ApplicationService) Inschrijvingen beheer Een contract tussen de onderwijsaanbieder en de student waar de rechten en plichten van onderwijsaanbieder en student in staan. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Triple A Naam: Verbintenis Definitie: Rechtsgeldige overeenkomst tussen deelnemer en instelling of tussen bedrijf en instelling. Op basis van deze overeenkomst ontstaat een bekostigingsrelatie. De instelling verplicht zich nader te bepalen onderwijsproducten beschikbaar te stellen met als eerste een startonderwijsproduct dat vanaf een in de verbintenis vastgelegde datum kan worden afgenomen. De deelnemer spreekt de intentie uit om onderwijsproducten af te nemen op nader te plannen tijdstippen waarbij waar mogelijk de begindatum van het startonderwijsproduct in de verbintenis is vastgelegd. (BusinessObject) Onderwijs overeenkomst De student wordt op basis van de uitkomst van de intake in de opleiding geplaatst en ingeschreven. De inschrijving van de student in de opleiding wordt vastgelegd in de onderwijsverbintenis. Dit is een overeenkomst tussen de student en de instelling. De onderwijsverbintenis wordt door de instelling opgemaakt en ter ondertekening naar de student verzonden. (BusinessProcess) Opstellen onderwijs overeenkomst Het beheren van de onderwijsovereenkomst (ApplicationService) Onderwijs overeenkomst beheer CompositionRelationship CompositionRelationship ServingRelationship AccessRelationship W CompositionRelationship ServingRelationship Deze svg is op 20-04-2023 11:00:06 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 20-04-2023 11:00:06 CEST