Informeren en werven

Uit MORA
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > MORA > BusinessProcesses > Informeren en werven
Resultaat
  • Mensen (afkomstig van vooropleidingen, medewerkers of werkzoekenden die willen bij- of omscholen) die zich willen gaan aanmelden voor een specifieke opleiding/cursus.

Vastgelegd in

  • Overzicht van potentiele studenten.
Procesketens
Het hoofdproces Informeren en werven valt in de volgende procesketens:
Procesdomein
Het hoofdproces Informeren en werven valt in het volgende procesdomein:
Processen
Het hoofdproces Informeren en werven omvat de volgende processen:
Extern communiceren onderwijs aanbod

Tijdens de open dagen en via de website, brochures en andere voorlichtingsmateriaal worden de aspirant-studenten geïnformeerd over de opleidingsmogelijkheden op schoolinstelling. Daarnaast worden de decanen van de VO-scholen in de regio ingelicht over het opleidingsaanbod en de geplande voorlichtingsbijeenkomsten.

BESCHRIJVING VAN HET PROCES: 1. Ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal over de opleidingsmogelijkheden binnen de onderwijsinstelling in de vorm van brochures, flyers, informatie via websites. 2. Plannen van voorlichtingsbijeenkomsten.

3. Inlichten van decanen van vo-scholen in de regio over het opleidingsaanbod en de voorlichtingsbijeenkomsten.
Intern communiceren onderwijs aanbod

Ter voorbereiding op de voorlichtingsactiviteiten worden de onderwijsteams geïnformeerd. Er worden voorlichters geselecteerd.

BESCHRIJVING VAN HET PROCES: 1. Informeren van de onderwijsteams over de voorlichitngsactiviteiten. 2. Selecteren van voorlichters uit de onderwijsteams.

3. Instrueren van de voorlichters over het voorlichtingsmateriaal en de voorlichtingsbijeenkomsten.
Voorlichten aspirant studenten

De voorlichters hebben de taak om aspirant studenten goed voor te lichten over hun studiekeuze, door hen een realistisch beeld te schetsen van de opleiding en het beroepenveld. Door goede voorlichting, wordt de kans vergroot dat jongeren een goede studiekeuze maken en wordt de kans op voortijdige uitval verkleind. Daarnaast kan de voorlichting aspirant-studenten helpen een profiel te kiezen op het VO dat aansluit bij de gewenste vervolgopleiding.

BESCHRIJVING VAN HET PROCES 1. Geven van voorlichting aan aspirant-studenten over hun studiekeuze door het schetsen van een realistisch beeld van de opleidng en beroepenveld.

2. Aangeven van de toelatingsvoorwaarden voor het volgen van de opleiding.
Werven aspirant studenten

Na het voorlichten van de aspirant studenten vinden de wervingsactiviteiten plaats. In deze fase maakt de aspirant student een keuze voor een opleiding en bij welke school hij/zij deze opleiding gaat volgen. Aspirant-studenten die aan de vooropleidingseisen voldoen, zich uiterlijk 1 april aanmelden en aan de eventuele verplichte kennismakingsactiviteiten deelnemen, hebben toelatingsrecht tot de mbo-opleiding van hun eerste keuze.

BESCHRIJVING VAN HET PROCES: 1. Werven van aspirant-studenten d.m.v. wervingsactiviteiten.

2. Geven van voorlichting aan aspirant-studenten over de intakeprocedure.
Contextdiagram
Resultaat * Mensen (afkomstig van vooropleidingen, medewerkers of werkzoekenden die willen bij- of omscholen) die zich willen gaan aanmelden voor een specifieke opleiding/cursus. Vastgelegd in * Overzicht van potentiele studenten. (BusinessProcess) Informeren en werven Ter voorbereiding op de voorlichtingsactiviteiten worden de onderwijsteams geïnformeerd. Er worden voorlichters geselecteerd. BESCHRIJVING VAN HET PROCES: 1. Informeren van de onderwijsteams over de voorlichitngsactiviteiten. 2. Selecteren van voorlichters uit de onderwijsteams. 3. Instrueren van de voorlichters over het voorlichtingsmateriaal en de voorlichtingsbijeenkomsten. (BusinessProcess) Intern communiceren onderwijs aanbod Het ondersteunen van evenmenten zoals opendagen, kennisdeling, feestelijkheden, ... inc. het beheer van gegevens (ApplicationService) Evenementen beheer Na het voorlichten van de aspirant studenten vinden de wervingsactiviteiten plaats. In deze fase maakt de aspirant student een keuze voor een opleiding en bij welke school hij/zij deze opleiding gaat volgen. Aspirant-studenten die aan de vooropleidingseisen voldoen, zich uiterlijk 1 april aanmelden en aan de eventuele verplichte kennismakingsactiviteiten deelnemen, hebben toelatingsrecht tot de mbo-opleiding van hun eerste keuze. BESCHRIJVING VAN HET PROCES: 1. Werven van aspirant-studenten d.m.v. wervingsactiviteiten. 2. Geven van voorlichting aan aspirant-studenten over de intakeprocedure. (BusinessProcess) Werven aspirant studenten Tijdens de open dagen en via de website, brochures en andere voorlichtingsmateriaal worden de aspirant-studenten geïnformeerd over de opleidingsmogelijkheden op schoolinstelling. Daarnaast worden de decanen van de VO-scholen in de regio ingelicht over het opleidingsaanbod en de geplande voorlichtingsbijeenkomsten. BESCHRIJVING VAN HET PROCES: 1. Ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal over de opleidingsmogelijkheden binnen de onderwijsinstelling in de vorm van brochures, flyers, informatie via websites. 2. Plannen van voorlichtingsbijeenkomsten. 3. Inlichten van decanen van vo-scholen in de regio over het opleidingsaanbod en de voorlichtingsbijeenkomsten. (BusinessProcess) Extern communiceren onderwijs aanbod Dit is het procesgebied waarbij nieuwe studenten worden geworden, de intake plaatsvindt en ze zich officieel inschrijven voor de opleiding. Vanaf hier start hun inhoudelijke opleiding en persoonlijke begeleiding. (Grouping) Instroom Het beheren van campagnes gericht op het promoten van zaken als een product, dienst, kennis, mening, organisatie e.d. Notitie Dat kan ook zijn beslag krijgen in het domein Verbinden met maatschappij thuis (marketing) (ApplicationService) Campagne beheer De voorlichters hebben de taak om aspirant studenten goed voor te lichten over hun studiekeuze, door hen een realistisch beeld te schetsen van de opleiding en het beroepenveld. Door goede voorlichting, wordt de kans vergroot dat jongeren een goede studiekeuze maken en wordt de kans op voortijdige uitval verkleind. Daarnaast kan de voorlichting aspirant-studenten helpen een profiel te kiezen op het VO dat aansluit bij de gewenste vervolgopleiding. BESCHRIJVING VAN HET PROCES 1. Geven van voorlichting aan aspirant-studenten over hun studiekeuze door het schetsen van een realistisch beeld van de opleidng en beroepenveld. 2. Aangeven van de toelatingsvoorwaarden voor het volgen van de opleiding. (BusinessProcess) Voorlichten aspirant studenten Ondersteunt het werven studenten, denk aan de virtuele rondleiding, digitale open dagen, ... (ApplicationService) Studenten werving CompositionRelationship ServingRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship ServingRelationship CompositionRelationship ServingRelationship Deze svg is op 05-03-2022 08:23:54 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 05-03-2022 08:23:54 CET
ArchiMate-element Informeren en werven