Informeren en werven

ArchiMate-modellen > MORA > BusinessProcesses > Informeren en werven
Resultaat
 • Mensen (afkomstig van vooropleidingen, medewerkers of werkzoekenden die willen bij- of omscholen) die zich willen gaan aanmelden voor een specifieke opleiding/cursus.

Vastgelegd in

 • Overzicht van potentiele studenten.
Procesketens
Het hoofdproces Informeren en werven valt in de volgende procesketens:
Procesdomein
Het hoofdproces Informeren en werven valt in het volgende procesdomein:
Processen
Het hoofdproces Informeren en werven omvat de volgende processen:
Extern communiceren onderwijs aanbod

Door middel van open dagen, informatie op de websites, brochures en ander voorlichtingsmateriaal worden aspirant-studenten geïnformeerd over de opleidingsmogelijkheden op de mbo-school.

De volgende stappen kunnen hierbij worden doorlopen.

 • Ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal over de opleidingsmogelijkheden binnen de onderwijsinstelling in de vorm van brochures, flyers, informatie via websites.
 • Plannen van voorlichtingsbijeenkomsten.
 • Inlichten van decanen van vo-scholen in de regio over het opleidingsaanbod en de voorlichtingsbijeenkomsten.
Intern communiceren onderwijs aanbod

Voordat de voorlichtingsactiviteiten beginnen worden de onderwijsteams geïnformeerd. In elk onderwijsteam wordt een aantal docenten geselecteerd om een rol te spelen tijdens de voorlichting.

De volgende stappen kunnen hierbij worden doorlopen.

 • Informeren van de onderwijsteams over de voorlichitngsactiviteiten.
 • Selecteren van voorlichters uit de onderwijsteams.
 • Instrueren van de voorlichters over het voorlichtingsmateriaal en de voorlichtingsbijeenkomsten.
Voorlichten aspirant studenten

De taak van docenten die helpen bij de voorlichting is het goed informeren van aspirant-studenten over hun studiekeuze. Docenten doen dit door een realistisch beeld te schetsen van de opleiding en het beroepsveld. Een goede voorlichting vergroot de kans dat jongeren een goede studiekeuze maken en verkleint de kans op vroegtijdige uitval. Het voorlichten van potentiële nieuwe studenten vindt plaats tijdens verschillende bijeenkomsten. Soms start deze voorlichting al vanaf de 2e klas op het voortgezet onderwijs. Deze voorlichting kan de jongeren helpen een profiel te kiezen in het vo dat aansluit op de gewenste vervolgopleiding op het mbo.

Het werven van nieuwe studenten begint meestal in het jaar van de mogelijke aanmelding.

Eventuele stappen

 • Geven van voorlichting aan aspirant-studenten over hun studiekeuze door een realistisch beeld te schetsen van de opleiding en beroepsveld.
 • Aangeven wat de toelatingsvoorwaarden zijn voor het volgen van de opleiding.
Werven aspirant studenten

Na het voorlichten van de potentiële nieuwe studenten begint het werven. In deze fase maakt de aspirant-student een keuze voor een opleiding en voor een mbo-school waar hij/zij deze opleiding gaat volgen.

Aspirant-studenten die aan de vooropleidingseisen voldoen melden zich uiterlijk 1 april aan. Als zij ook deelnemen aan eventuele verplichte intake-activiteiten hebben zij toelatingsrecht tot de mbo-opleiding van hun eerste keuze.

Beschrijving van het proces

 • Werven van aspirant-studenten d.m.v. wervingsactiviteiten.
 • Geven van voorlichting aan aspirant-studenten over de intakeprocedure.
Contextdiagram
Resultaat * Mensen (afkomstig van vooropleidingen, medewerkers of werkzoekenden die willen bij- of omscholen) die zich willen gaan aanmelden voor een specifieke opleiding/cursus. Vastgelegd in * Overzicht van potentiele studenten. (BusinessProcess) Informeren en werven Voordat de voorlichtingsactiviteiten beginnen worden de onderwijsteams geïnformeerd. In elk onderwijsteam wordt een aantal docenten geselecteerd om een rol te spelen tijdens de voorlichting. De volgende stappen kunnen hierbij worden doorlopen. * Informeren van de onderwijsteams over de voorlichitngsactiviteiten. * Selecteren van voorlichters uit de onderwijsteams. * Instrueren van de voorlichters over het voorlichtingsmateriaal en de voorlichtingsbijeenkomsten. (BusinessProcess) Intern communicere- n onderwijs aanbod Het ondersteunen van evenmenten zoals opendagen, kennisdeling, feestelijkheden, ... inc. het beheer van gegevens (ApplicationService) Evenementen beheer Na het voorlichten van de potentiële nieuwe studenten begint het werven. In deze fase maakt de aspirant-student een keuze voor een opleiding en voor een mbo-school waar hij/zij deze opleiding gaat volgen. Aspirant-studenten die aan de vooropleidingseisen voldoen melden zich uiterlijk 1 april aan. Als zij ook deelnemen aan eventuele verplichte intake-activiteiten hebben zij toelatingsrecht tot de mbo-opleiding van hun eerste keuze. Beschrijving van het proces * Werven van aspirant-studenten d.m.v. wervingsactiviteiten. * Geven van voorlichting aan aspirant-studenten over de intakeprocedure. (BusinessProcess) Werven aspirant studenten Door middel van open dagen, informatie op de websites, brochures en ander voorlichtingsmateriaal worden aspirant-studenten geïnformeerd over de opleidingsmogelijkheden op de mbo-school. De volgende stappen kunnen hierbij worden doorlopen. * Ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal over de opleidingsmogelijkheden binnen de onderwijsinstelling in de vorm van brochures, flyers, informatie via websites. * Plannen van voorlichtingsbijeenkomsten. * Inlichten van decanen van vo-scholen in de regio over het opleidingsaanbod en de voorlichtingsbijeenkomsten. (BusinessProcess) Extern communicere- n onderwijs aanbod Dit is het procesgebied waarbij nieuwe studenten worden geworden, de intake plaatsvindt en ze zich officieel inschrijven voor de opleiding. Vanaf hier start hun inhoudelijke opleiding en persoonlijke begeleiding. (Grouping) Instroom Het beheren van campagnes gericht op het promoten van zaken als een product, dienst, kennis, mening, organisatie e.d. Notitie Dat kan ook zijn beslag krijgen in het domein Verbinden met maatschappij thuis (marketing) (ApplicationService) Campagne beheer De taak van docenten die helpen bij de voorlichting is het goed informeren van aspirant-studenten over hun studiekeuze. Docenten doen dit door een realistisch beeld te schetsen van de opleiding en het beroepsveld. Een goede voorlichting vergroot de kans dat jongeren een goede studiekeuze maken en verkleint de kans op vroegtijdige uitval. Het voorlichten van potentiële nieuwe studenten vindt plaats tijdens verschillende bijeenkomsten. Soms start deze voorlichting al vanaf de 2e klas op het voortgezet onderwijs. Deze voorlichting kan de jongeren helpen een profiel te kiezen in het vo dat aansluit op de gewenste vervolgopleiding op het mbo. Het werven van nieuwe studenten begint meestal in het jaar van de mogelijke aanmelding. Eventuele stappen * Geven van voorlichting aan aspirant-studenten over hun studiekeuze door een realistisch beeld te schetsen van de opleiding en beroepsveld. * Aangeven wat de toelatingsvoorwaarden zijn voor het volgen van de opleiding. (BusinessProcess) Voorlichten aspirant studenten Ondersteunt het werven studenten, denk aan de virtuele rondleiding, digitale open dagen, ... (ApplicationService) Studenten werving CompositionRelationship ServingRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship ServingRelationship CompositionRelationship ServingRelationship Deze svg is op 06-04-2024 11:10:50 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 11:10:50 CEST
ArchiMate-element Informeren en werven