Verwerken wijzigingen administratieve gegevens student

ArchiMate-modellen > MORA > BusinessProcesses > Verwerken wijzigingen administratieve gegevens student
Het verwerken van allerlei administratieve mutaties van de gegevens van de student tijdens de studieloopbaan. Voorbeelden zijn mutaties in N.A.W.-gegevens, tussentijdse aanpassingen c.q aanvullingen van de inschrijving.


Input

Verzoek tot mutatie studentgegevens

Output
Geactualiseerde studentgegevens
Procesdomein
Contextdiagram
Het verwerken van allerlei administratieve mutaties van de gegevens van de student tijdens de studieloopbaan. Voorbeelden zijn mutaties in N.A.W.-gegevens, tussentijdse aanpassingen c.q aanvullingen van de inschrijving. (BusinessProcess) Verwerken wijzigingen administratiev- e gegevens student Resultaat: Overzicht van verwerkte mutaties (inclusief historie): * welke studenten volgen welke opleiding (crebo/cohort e.d.) met welke vakken/cursussen en resultaten, * welke docenten en met welke expertise (inzetbaarheid) verbonden zijn aan welke opleiding en vakken. Vastgelegd in: * Up to date gegevens (zoals opleiding, vakken/cursussen, resultaten, docent, rollen, ed.) met bijgewerkte overeenkomsten (BusinessProcess) Onderwijs en studenten administreren Het bieden van self service diensten zoals het doorgeven van wijzigingen in persoonsgegevens (adressen), afwezigheid melden, inschrijven, fiets reserveren enz... (ApplicationService) Student self service Het beheren van gegevens over deelnemers zoals NAW-gegevens (incl. adresmutaties), overdracht-, vrijstelling-, bekostigings- en diplomagegevens, formele correspondentie, gemaakte afspraken (ApplicationService) Student gegevens beheer Een persoon die aan onderwijsactiviteiten deelneemt of dat wil gaan doen. Dit omvat ingeschreven studenten, potentiële studenten en alumni. (BusinessObject) Student CompositionRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W Deze svg is op 07-04-2024 11:05:54 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 07-04-2024 11:05:54 CEST
ArchiMate-element Verwerken wijzigingen administratieve gegevens student
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-2aa48a51-3b9c-40ec-65ca-8aafddca250c
ArchiMate-model  : MORA
Label  : Verwerken wijzigingen administratieve gegevens student
Documentatie  : Het verwerken van allerlei administratieve mutaties van de gegevens van de student tijdens de studieloopbaan. Voorbeelden zijn mutaties in N.A.W.-gegevens, tussentijdse aanpassingen c.q aanvullingen van de inschrijving.
Input  : Verzoek tot mutatie studentgegevens
Output  : Geactualiseerde studentgegevens
MORA-type  : Proces
ArchiMate-views  : 
Relaties  :