Kernregistratie systeem studenten (KRS)

ArchiMate-modellen > MORA > ApplicationComponents > Kernregistratie systeem studenten (KRS)
Een systeem voor het beheren van gegevens van studenten zoals in- en uitschrijvingsgegevens, BPV-contractgegevens, bekostigingsgegevens, studieresultaten, diploma's, studentbegeleidingsgegevens, studievoortganggegevens

Bijvoorbeeld: Eduarte Osiris Magister TP Ellucian (Sungard/SCT) Banner Student

Oracle Peopelsoft Campus Solutions
Contextdiagram
Een systeem voor het beheren van gegevens van studenten zoals in- en uitschrijvingsgegevens, BPV-contractgegevens, bekostigingsgegevens, studieresultaten, diploma's, studentbegeleidingsgegevens, studievoortganggegevens Bijvoorbeeld: Eduarte Osiris Magister TP Ellucian (Sungard/SCT) Banner Student Oracle Peopelsoft Campus Solutions (ApplicationComponent) Kernregistratie systeem studenten (KRS) Het beheren van gegevens over deelnemers zoals NAW-gegevens (incl. adresmutaties), overdracht-, vrijstelling-, bekostigings- en diplomagegevens, formele correspondentie, gemaakte afspraken (ApplicationService) Student gegevens beheer Het uitwisselen van studentgegevens zoals: - het importeren van studentgegevens van toeleverende systemen - het selecteren en exporteren van studentgegevens en deze ter beschikking stellen of versturen aan afnemende systemen (ApplicationService) Studentgegev- ens uitwisseling Het beheren van alle informatie over een student met betrekking tot; - behaalde vooropleiding (VO) resultaten en bijzonderheden in relatie tot het verloop van de studieontwikkelingen van de student. - behaalde opleiding resultaten (MBO) en bijzonderheden in relatie tot het verloop van de studieontwikkelingen van de student die relevant zijn voor doorstroom naar het HBO. (ApplicationService) Doorstroomdo- ssier beheer Het formeel uitwisselen van gegevens met de overheid zoals m.b.t. de bekostiging (ApplicationService) Uitwisseling BRON Het administreren van uitschrijvingen, zoals het construeren van het bewijs van uitschrijving (ApplicationService) Uitschrijvingen beheer De plaatsing of deelname van een student in een opleiding. (BusinessObject) Plaatsing Het administreren van inschrijvingen voor een opleiding, een keuzedeel, een examen, een herkansing. Focus ligt op de administratieve verwerking en niet op de interactie met de (potentiële) student (ApplicationService) Inschrijvingen beheer Een persoon die aan onderwijsactiviteiten deelneemt of dat wil gaan doen. Dit omvat ingeschreven studenten, potentiële studenten en alumni. (BusinessObject) Student De kwalificatie is de combinatie van het basis- en profieldeel uit het kwalificatiedossier. De kwalificatie omvat wat de beginnend beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen als hij gediplomeerd is en start op de arbeidsmarkt. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Triple A Naam: Kwalificatie Definitie: De kwalificatie is de combinatie van het basis- en profieldeel uit het kwalificatiedossier. De kwalificatie omvat wat de beginnend beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen als hij gediplomeerd is en start op de arbeidsmarkt. (BusinessObject) Kwalificatie Dit procesgebied omvat alle processen die het onderwijs direct ondersteunen en mogelijk maken en de registratie en administratie van het onderwijs en de onderwijsprocessen vanuit de school en de student. (Grouping) Onderwijs ondersteunen Het schriftelijke verzoek om een student toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding. (BusinessObject) Aanmelding Het ondersteunen van de peiling op kwalificatierecht en het doen toekomen van een kwalificerend document zoals een diploma of certificaat (ApplicationService) Kwalificering Het administreren van en zorgdragen voor het (laten) factureren van onderwijskosten. (ApplicationService) Onderwijskost- en facturering Het beheren van contractgegevens tussen studenten en BPV-organisaties (ApplicationService) BPV overeenkomst beheer Register waarin basisgegevens, vrijstellingsgegevens,verzuimgegevens, diplomagegevens en persoonsgebonden nummers van onderwijsdeelnemers zijn opgenomen. De basisgegevens omvatten, naast de identificerende gegevens, gegevens met betrekking tot: a. de onderwijsinstelling waar de onderwijsdeelnemer is of was ingeschreven; b. de datum van in- en uitschrijving bij de desbetreffende onderwijsinstelling. Sinds 2021 valt een aantal registers bij DUO (waaronder BRON) onder 1 register, het Register Onderwijsdeelnemers (ROD). (ApplicationComponent) Register Onderwijsdeel- nemers (ROD) RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship AccessRelationship RW RealizationRelationship AccessRelationship - W AccessRelationship - W CompositionRelationship AccessRelationship RW RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Inschrijvingen, studentgegevens, examenresultaten, BPV gegevens, verzuimgegevens (FlowRelationship) Inschrijvingsgegevens en examenresultaten FlowRelationship Persoons- en vooropleidingsgegevens Deze svg is op 24-08-2023 12:29:14 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 24-08-2023 12:29:14 CEST
ArchiMate-element Kernregistratie systeem studenten (KRS)
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-2b4dfd3e-cac0-94e8-8a37-ce491bf16a2d
ArchiMate-model  : MORA
Label  : Kernregistratie systeem studenten (KRS)
Documentatie  : Een systeem voor het beheren van gegevens van studenten zoals in- en uitschrijvingsgegevens, BPV-contractgegevens, bekostigingsgegevens, studieresultaten, diploma's, studentbegeleidingsgegevens, studievoortganggegevens

Bijvoorbeeld: Eduarte Osiris Magister TP Ellucian (Sungard/SCT) Banner Student

Oracle Peopelsoft Campus Solutions
Source  : https://www.sambo-ict.nl/wp-content/uploads/2012/09/8-Student-Informatie-Systeem-Rob-van-der-Keur-en-Pim-van-Stiphout.pdf,https://www.sambo-ict.nl/wp-content/uploads/2012/07/Presentatie-Informatie-Architectuur-Amarantis.pdf,https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050917322718,https://hora.surf.nl/index.php?title=Id-feb2d938-5c98-62e7-d5fd-5da245ad6486,https://www.wikixl.nl/wiki/fora/index.php/FORA/id-c64a7a54-f38e-487e-8148-01bc3d9c92fd,https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Id-0a5b23bf-02aa-42d7-8ce6-fe1b736092ba,https://library.educause.edu/-/media/files/library/2014/9/erb1411-pdf.pdf
ArchiMate-views  : 
Relaties  :