Communicatie

Bedrijfsfunctie Communicatie
Het zorgdragen en ondersteunen bij het intern- en extern juist communiceren zoals het onderhouden van het imago en het onderzoeken van de markt.
Procesdomein
De bedrijfsfunctie Communicatie valt in het volgende procesdomein:
Hoofdprocessen
De bedrijfsfunctie Communicatie omvat de volgende hoofdprocessen:
Extern communiceren
Het adviseren over en ondersteunen bij externe communicatie zoals de inrichting van de openbare website, social media-uitingen, organiseren evenementen, voorlichtingsavonden
Intern communiceren
Het adviseren over en ondersteunen bij interne communicatie zoals bij projecten, systeemimplementaties, narrow casting, content op portalen
Onderzoeken markt
Het onderzoeken van de markt gericht op het behalen van de doelstelling van de onderneming m.b.t. instroom, uitstroom en continuiteit. Denk aan demografische onderzoeken, werken aan marktaandeel, de positie in het werkveld, teveredenheidsonderzoeken, ontwikkelingen in de arbeidsmarkt, onderzoek concurrentiepositie
Ontwikkelen imago
Het ontwikkelen en onderhouden van het imago van de instelling zoals uitdragen van de huisstijl, deelname in samenwerkingsverbanden, doen van campagnes, uitingen in de pers enz..
Contextdiagram
Het zorgdragen en ondersteunen bij het intern- en extern juist communiceren zoals het onderhouden van het imago en het onderzoeken van de markt. (BusinessFunction) Communicatie Het adviseren over en ondersteunen bij interne communicatie zoals bij projecten, systeemimplementaties, narrow casting, content op portalen (BusinessProcess) Intern communiceren Het ontwikkelen en onderhouden van het imago van de instelling zoals uitdragen van de huisstijl, deelname in samenwerkingsverbanden, doen van campagnes, uitingen in de pers enz.. (BusinessProcess) Ontwikkelen imago Dit procesgebied omvat alle secundaire processen om de mbo-school te laten functioneren. Het is lastig om deze scherp als hoofdprocessen te definiëren. Daarom is gekozen om in het hoofdprocesmodel de bedrijfsfuncties te benoemen. Deze zijn in onderliggende modellen uitgewerkt in processen. De organisatie van deze bedrijfsfuncties in afdelingen is binnen scholen verschillend ingericht. (Grouping) Bedrijfsvoering Het adviseren over en ondersteunen bij externe communicatie zoals de inrichting van de openbare website, social media-uitingen, organiseren evenementen, voorlichtingsavonden (BusinessProcess) Extern communiceren Het onderzoeken van de markt gericht op het behalen van de doelstelling van de onderneming m.b.t. instroom, uitstroom en continuiteit. Denk aan demografische onderzoeken, werken aan marktaandeel, de positie in het werkveld, teveredenheidsonderzoeken, ontwikkelingen in de arbeidsmarkt, onderzoek concurrentiepositie (BusinessProcess) Onderzoeken markt CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 08-04-2024 21:59:25 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 08-04-2024 21:59:25 CEST
ArchiMate-element Communicatie
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-2e114fb8-bc27-c7b5-b905-8f0e28ebadc2
ArchiMate-model  : MORA
Label  : Communicatie
Documentatie  : Het zorgdragen en ondersteunen bij het intern- en extern juist communiceren zoals het onderhouden van het imago en het onderzoeken van de markt.
ArchiMate-views  : 
Relaties  :