Aanmelden (incl. doorstroom)

ArchiMate-modellen > MORA > BusinessProcesses > Aanmelden (incl. doorstroom)
Resultaat
  • Aangemelde studenten (inclusief doorstroom)

Vastgelegd in

  • Aanmelding als student in het student informatie systeem.
Procesketens
Het hoofdproces Aanmelden (incl. doorstroom) valt in de volgende procesketens:
Procesdomein
Het hoofdproces Aanmelden (incl. doorstroom) valt in het volgende procesdomein:
Processen
Het hoofdproces Aanmelden (incl. doorstroom) omvat de volgende processen:
Aanmelden

De student meldt zich voor aan voor een opleiding bij de mbo-school. In deze keten heeft de actie 'aanmelden' betrekking op één opleiding, studenten kunnen zich voor meer dan één opleiding aanmelden bij één of meerdere MBO-scholen. Na de aanmelding door de student wordt de aanmelding bevestigd. Vervolgens start de informatie en communicatie namens de instelling of opleiding richting de student.

In dit proces wordt gevraagd of er sprake is van een ondersteuningsbehoefte. Als dat het geval is, dan zal er later bij de instelling een uitgebreide intake plaatsvinden waarin die ondersteuningsbehoefte wordt bepaald en vastgelegd.
ArchiMate-element Aanmelden (incl. doorstroom)
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-68e0041b-a99d-4bca-bd30-e67dd0e17aa8
ArchiMate-model  : MORA
Label  : Aanmelden (incl. doorstroom)
Documentatie  : Resultaat
  • Aangemelde studenten (inclusief doorstroom)

Vastgelegd in

  • Aanmelding als student in het student informatie systeem.
MORA-type  : Hoofdproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  :