Aanmelden (incl. doorstroom)

ArchiMate-modellen > MORA > BusinessProcesses > Aanmelden (incl. doorstroom)
Resultaat
  • Aangemelde studenten (inclusief doorstroom)

Vastgelegd in

  • Aanmelding als student in het student informatie systeem.
Procesketens
Het hoofdproces Aanmelden (incl. doorstroom) valt in de volgende procesketens:
Procesdomein
Het hoofdproces Aanmelden (incl. doorstroom) valt in het volgende procesdomein:
Processen
Het hoofdproces Aanmelden (incl. doorstroom) omvat de volgende processen:
Aanmelden
De student meldt zich voor één opleiding aan bij de MBO-school. In deze keten heeft de actie 'aanmelden' betrekking op één opleiding, studenten kunnen zich voor meer dan één opleiding aanmelden bij één of meerdere MBO-scholen. Na de aanmelding door de student via de website wordt de aanmelding bevestigd. Vervolgens start de informatie en communicatie namens de instelling of opleiding richting de student.
ArchiMate-element Aanmelden (incl. doorstroom)
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-68e0041b-a99d-4bca-bd30-e67dd0e17aa8
ArchiMate-model  : MORA
Label  : Aanmelden (incl. doorstroom)
Documentatie  : Resultaat
  • Aangemelde studenten (inclusief doorstroom)

Vastgelegd in

  • Aanmelding als student in het student informatie systeem.
MORA-type  : Hoofdproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  :