Juridische ondersteuning

ArchiMate-modellen > MORA > BusinessFunctions > Juridische ondersteuning
Bedrijfsfunctie Juridische ondersteuning
Het adviseren bij interne vraagstukken waar een juridische kant aan zit. Denk aan conflictsituaties, formeel ingediende bezwaren en klachten.
Procesdomein
De bedrijfsfunctie Juridische ondersteuning valt in het volgende procesdomein:
Hoofdprocessen
De bedrijfsfunctie Juridische ondersteuning omvat de volgende hoofdprocessen:
Afhandelen beroep
Het leveren van juridische ondersteuning zoals het afhandelen van beroepsprocedures.
Afhandelen klachten
Het afhandelen van klachten door een klachtencommissie voor medewerkers en studenten aangaande gedragingen, overtredingen, besluiten over inschrijvingen, niet-toelating, besluiten aangaande functiewaardering, taaktoekenning e.d.
Juridisch adviseren
Het leveren van juridische adviezen
ArchiMate-element Juridische ondersteuning
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-8ce3cfcc-d687-ebb5-73f3-1de1d321e489
ArchiMate-model  : MORA
Label  : Juridische ondersteuning
Documentatie  : Het adviseren bij interne vraagstukken waar een juridische kant aan zit. Denk aan conflictsituaties, formeel ingediende bezwaren en klachten.
ArchiMate-views  : 
Relaties  :