Onderzoeken behoefte arbeidsmarkt

Uit MORA
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > MORA > BusinessProcesses > Onderzoeken behoefte arbeidsmarkt
Resultaat
 • Studenten met optimale kans op werk.
 • Werkenden met een optimale set aan vaardigheden. 
 • Bedrijven en instellingen beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel.

Vastgelegd in

 • Inzicht in behoefte van personeel en bij/omscholen van personeel bij bedrijven.
Procesketens
Het hoofdproces Onderzoeken behoefte arbeidsmarkt valt in de volgende procesketens:
Procesdomein
Processen
Het hoofdproces Onderzoeken behoefte arbeidsmarkt omvat de volgende processen:
Analyseren omgeving en arbeidsmarkt

De missie van de school, externe randvoorwaarden, zoals wet- en regelgeving, inspectietoezicht en de kwalificatiestructuur en interne randvoorwaarden bepalen de kaders, waarbinnen het onderwijs plaatsvindt.

Er zijn ook ontwikkeling in de omgeving die van invloed kunnen zijn op het onderwijsaanbod. Denk aan:

 • welke (innovatieve) initiatieven vinden in de omgeving plaats - vanuit de gemeente, bedrijven, provincie - waar de opleiding bij kan aansluiten?
 • zijn er eventueel regionale of Europese projecten waar bij aangesloten kan worden en wellicht subsidie aangevraagd kan worden?
 • zijn er regionale samenwerkingsverbanden die relevant zijn voor de opleiding?
 • welke contacten met andere scholen, zowel vmbo, mbo of hbo zijn relevant voor de opleiding?
Daarbij is het ook van belang dat het onderwijs aansluit op de vraag en ontwikkelingen binnen arbeidsmarkt.
Contextdiagram
Resultaat * Studenten met optimale kans op werk. * Werkenden met een optimale set aan vaardigheden.  * Bedrijven en instellingen beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel. Vastgelegd in * Inzicht in behoefte van personeel en bij/omscholen van personeel bij bedrijven. (BusinessProcess) Onderzoeken behoefte arbeidsmarkt Ondersteunt het practoraat/lectoraat bij: * Het verzamelen van trends, innovaties en ontwikkelingen in het veld. Daarnaast het verzamelen van ideeën of vraagstukken uit de maatschappij of bedrijfleven. Uit deze set gegevens wordt een behoefte of onderzoeksvraag gedestileerd door de practor. * Het werven van participanten die mee willen denken of doen met het onderzoek of met de practor. * Het delen van gevonden resultaten en gevonden resultaten * Het toepassen van de resultaten in de beroepspraktijk en het onderwijs (breder dan de instelling zelf) * Het kundig, gestructuureerd en centraal de verzamelen en ontsluiten van kennis beheert door de practor. (ApplicationService) Practoraat en lectoraat beheer Dit procesgebied borgt de aansluiting van een MBO-school met haar omgeving. Wat is de scholingsbehoefte vanuit de arbeidsmarkt en vanuit de student? Hoe sluit het bedrijfsleven aan op het onderwijs? En wat is het beeld dat de buitenwereld van de school heeft? Deze vraagstukken vallen niet binnen het verantwoordelijkheidsgebied van 1 afdeling. Bijna alle medewerkers spelen een belangrijke rol op dit vlak. (Grouping) Verbinding met maatschappij, bedrijfsleven en regio De missie van de school, externe randvoorwaarden, zoals wet- en regelgeving, inspectietoezicht en de kwalificatiestructuur en interne randvoorwaarden bepalen de kaders, waarbinnen het onderwijs plaatsvindt. Er zijn ook ontwikkeling in de omgeving die van invloed kunnen zijn op het onderwijsaanbod. Denk aan: * welke (innovatieve) initiatieven vinden in de omgeving plaats - vanuit de gemeente, bedrijven, provincie - waar de opleiding bij kan aansluiten? * zijn er eventueel regionale of Europese projecten waar bij aangesloten kan worden en wellicht subsidie aangevraagd kan worden? * zijn er regionale samenwerkingsverbanden die relevant zijn voor de opleiding? * welke contacten met andere scholen, zowel vmbo, mbo of hbo zijn relevant voor de opleiding? Daarbij is het ook van belang dat het onderwijs aansluit op de vraag en ontwikkelingen binnen arbeidsmarkt. (BusinessProcess) Analyseren omgeving en arbeidsmarkt ServingRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 04-03-2022 17:48:13 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 04-03-2022 17:48:13 CET
ArchiMate-element Onderzoeken behoefte arbeidsmarkt
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-8d38bb66-b72d-a12f-0a80-56d6c72a8b54
ArchiMate-model  : MORA
Label  : Onderzoeken behoefte arbeidsmarkt
Documentatie  : Resultaat
 • Studenten met optimale kans op werk.
 • Werkenden met een optimale set aan vaardigheden. 
 • Bedrijven en instellingen beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel.

Vastgelegd in

 • Inzicht in behoefte van personeel en bij/omscholen van personeel bij bedrijven.
MORA-type  : Hoofdproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  :