Uitschrijven

Hoofdproces Uitschrijven
Resultaat
  • Officiële beëindiging van de in de (onderwijs) overeenkomst aangegane wederzijdse verplichtingen.

Vastgelegd in

  • Uitgeschreven student met beëindigde wederzijdse verplichtingen.
Procesketens
Het hoofdproces Uitschrijven valt in de volgende procesketens:
Procesdomein
Het hoofdproces Uitschrijven valt in het volgende procesdomein:
Processen
Het hoofdproces Uitschrijven omvat de volgende processen:
Beëindigen onderwijs overeenkomst

Beëindigen van de onderwijsovereenkomst waarmee de juridische verhouding tussen student en instelling wordt beeïndigd.

BESCHRIJVING VAN HET PROCES: 1. Registreren van de uitschrijving van de student. 2. Opstellen van het Bewijs van uitschrijving. 3. Afsluiten van het studentdossier in het studentinformatiesysteem.

4. Mailen van het Bewijs van uitschrijving naar de student.
ArchiMate-element Uitschrijven
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-98949bc8-c5f1-60fb-4f7b-ea1defb8afa5
ArchiMate-model  : MORA
Label  : Uitschrijven
Documentatie  : Resultaat
  • Officiële beëindiging van de in de (onderwijs) overeenkomst aangegane wederzijdse verplichtingen.

Vastgelegd in

  • Uitgeschreven student met beëindigde wederzijdse verplichtingen.
MORA-type  : Hoofdproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  :