Bepalen benodigde inzet van mensen en middelen

ArchiMate-modellen > MORA > BusinessProcesses > Bepalen benodigde inzet van mensen en middelen
Resultaat:
  • Beschikbare leermiddelen (lesmaterialen, faciliteiten, e.d.) die benodigd zijn voor de uitvoering van de leertaken.

Vastgelegd in:

  • Leertaken met de daarbij noodzakelijke lesmaterialen, faciliteiten, e.d. (logistiek).
Procesdomein
Het hoofdproces Bepalen benodigde inzet van mensen en middelen valt in het volgende procesdomein:
Processen
Het hoofdproces Bepalen benodigde inzet van mensen en middelen omvat de volgende processen:
Bepalen benodigde mensen
Voor het vastgestelde aanbod aan opleidingen bepalen school en team jaarlijks welke personele inzet nodig is. Het team bepaalt jaarlijks - mede op basis van de eigen verbeteragenda - of er aanpassing aan de capaciteit, kennis en competenties in het team nodig is.
Bepalen benodigde middelen
Voor het vastgestelde aanbod aan opleidingen bepalen school en team jaarlijks wat nodig is aan leermateriaal, onderwijsspecifieke faciliteiten (zoals simulatoren, bedden, kapperstoelen), generieke faciliteiten (zoals theorie- en praktijkruimtes), examenmateriaal en de benodigde BPV-plaatsen. Het team bepaalt jaarlijks - mede op basis van de eigen verbeteragenda - of er aanpassing en aanvulling of vernieuwing moet plaatsvinden.
Contextdiagram
Resultaat: * Beschikbare leermiddelen (lesmaterialen, faciliteiten, e.d.) die benodigd zijn voor de uitvoering van de leertaken. Vastgelegd in: * Leertaken met de daarbij noodzakelijke lesmaterialen, faciliteiten, e.d. (logistiek). (BusinessProcess) Bepalen benodigde inzet van mensen en middelen Voor het vastgestelde aanbod aan opleidingen bepalen school en team jaarlijks wat nodig is aan leermateriaal, onderwijsspecifieke faciliteiten (zoals simulatoren, bedden, kapperstoelen), generieke faciliteiten (zoals theorie- en praktijkruimtes), examenmateriaal en de benodigde BPV-plaatsen. Het team bepaalt jaarlijks - mede op basis van de eigen verbeteragenda - of er aanpassing en aanvulling of vernieuwing moet plaatsvinden. (BusinessProcess) Bepalen benodigde middelen Dit is het procesgebied waarbij de onderwijsvisie en het aanbod wordt vertaald naar inhoudelijke onderwijsprogramma’s en bepaald wordt welke mensen en middelen daarvoor nodig zijn. (Grouping) Onderwijs ontwikkelen De verzameling van de in tijd geplande capaciteit van medewerkers en middelen. (BusinessObject) Inzetplanning mensen en middelen Voor het vastgestelde aanbod aan opleidingen bepalen school en team jaarlijks welke personele inzet nodig is. Het team bepaalt jaarlijks - mede op basis van de eigen verbeteragenda - of er aanpassing aan de capaciteit, kennis en competenties in het team nodig is. (BusinessProcess) Bepalen benodigde mensen CompositionRelationship CompositionRelationship AccessRelationship W CompositionRelationship Deze svg is op 05-04-2024 15:59:45 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 15:59:45 CEST
ArchiMate-element Bepalen benodigde inzet van mensen en middelen