Prognosticeren mensen- en middelen behoefte

ArchiMate-modellen > MORA > BusinessProcesses > Prognosticeren mensen- en middelen behoefte
Resultaat:
  • Optimale inzet van mensen en middelen gebaseerd op de huidige situatie en de toekomstige verwachtingen.

Vastgelegd in:

  • Inzetplanning: docenten, afdelingsteams, projectteams, middelenplanning, etc.
Processen
Het hoofdproces Prognosticeren mensen- en middelen behoefte omvat de volgende processen:
Analyseren middelen

Op basis van het beoogde onderwijsaanbod wordt onderzocht of er voldoende faciliteiten aanwezig zijn. Hiertoe worden de huidige beschikbare faciliteiten geanalyseerd.

Hierbij wordt gelet op:

  • Lokalen en ruimtes
  • Beschikbare ICT-middelen
  • Beschikbare beroepsgerichte middelen
  • Onderwijsondersteunende materialen
Deze analyse wordt gebruikt in de jaarplanning.
Analyseren werkverdeling

Op basis van de inschatting van het aantal toekomsige studenten en onderwijs wordt een analyse gemaakt voor de werkverdeling. Deze analyse weergeeft de inzet van de medewerkers ten opzichte van de verwachte onderwijsvraag.

Dit kan leiden tot:

  • Wijzigingen in het personeelsbestand
  • Wijzigingen in het onderwijsaanbod
  • Wijzigingen in de clustering van leertaken
  • Wijzigingen in de jaarplanning
Deze analyse voedt en kent een wisselwerking met de jaarplanning.
Maken meerjaren planning

Een meerjarenplanning wordt opgesteld om inzicht te krijgen in de huidige en toekomstige faciliteiten en expertisebehoeften binnen een opleiding. Er wordt een match gemaakt tussen het onderwijsaanbod, de medewerkers en de faciliteiten. Dit wordt grofmazig uiteengezet over meerdere jaren. Deze planning is de basis voor het maken van leertaken die passen in de leerroutes van studenten.

De meerjarenplanning wordt gebaseerd op een schatting van het onderwijs en studenten, de curricula- of onderwijsplannen, faciliteitengegevens en de medewerkersgegevens. De meerjarenplanning richt zich op het capaciteitsvraagstuk over het gehele curriculum van de studenten. Op deze manier biedt de meerjarenplanning handvatten voor het tijdig bijsturen van de instelling inzake het onderwijsaanbod, het faciliteitenaanbod en het personeelsbestand.
Contextdiagram
Resultaat: * Optimale inzet van mensen en middelen gebaseerd op de huidige situatie en de toekomstige verwachtingen. Vastgelegd in: * Inzetplanning: docenten, afdelingsteams, projectteams, middelenplanning, etc. (BusinessProcess) Prognosticere- n mensen- en middelen behoefte Het analyseren van de inzet van de medewerkers ten opzichte van de verwachte onderwijsvraag. Dit geschiedt op basis van een schatting van onderwijs en studenten. Dit kan leiden tot: - Wijzigingen in het personeelsbestand - Wijzigingen in het onderwijsaanbod - Wijzigingen in de clustering van leertaken - Wijzigingen in de jaarplanning Deze analyse voedt en kent een wisselwerking met de jaarplanning en het opstellen van de werkverdeling. (BusinessProcess) Analyseren werkverdeling De huidige beschikbare faciliteiten worden geanalyseerd. Op basis van het beoogde onderwijsaanbod wordt onderzocht of de faciliteiten voldoende aanwezig zijn. Hierbij wordt gelet op: - Lokalen en ruimtes - Beschikbare ICT middelen - Beschikbare beroepsgerichte middelen - Onderwijsondersteunende materialen De analyse voedt de jaarplanning. (BusinessProcess) Analyseren middelen Het ontwikkelen en onderhouden van de meerjarenplanning. Het matchen van het onderwijsaanbod, de medewerkers en de faciliteiten, grofmazig uiteengezet over meerdere jaren. De meerjarenplanning wordt gevoed door de onderstaande gegevens: - Schatting van het onderwijs en studenten - Curricula/Onderwijsplannen - Faciliteitengegevens - Medewerkersgegevens De meerjarenplanning richt zich op het capaciteitsvraagstuk over het gehele curriculum van de studenten. Zo ontstaat er inzicht in huidige of toekomstige faciliteitenbehoeftes en expertisebehoeftes op basis van de onderwijsvraag. Op deze wijze biedt de meerjarenplanning handvatten voor het tijdig bijsturen van de instelling inzake het onderwijsaanbod, het faciliteitenaanbod en het personeelsbestand. (BusinessProcess) Maken meerjaren planning Dit procesgebied omvat de processen op tactisch niveau, en de inrichting en ontwikkeling van de organisatie en de teams binnen de organisatie. (Grouping) Tactisch inrichten; het team organiseren en ontwikkelen CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 06-03-2022 17:48:15 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 06-03-2022 17:48:15 CET
ArchiMate-element Prognosticeren mensen- en middelen behoefte