Analyseren en beoordelen leerresultaten

ArchiMate-modellen > MORA > BusinessProcesses > Analyseren en beoordelen leerresultaten
Resultaat
  • Beoordeelde (formatieve) leerresultaten van de student als input voor de begeleiding.
  • Evaluatie van effectiviteit van ingezette lessen, toetsen e.d.

Vastgelegd in

  • Beoordeelde (formatieve) leerresultaten
  • Evaluatie van effectiviteit van ingezette lessen, toetsen e.d.
Procesdomein
Het hoofdproces Analyseren en beoordelen leerresultaten valt in het volgende procesdomein:
Processen
Het hoofdproces Analyseren en beoordelen leerresultaten omvat de volgende processen:
Analyseren leerresultaten

De leerresultaten geven uiteindelijk een inschatting van de slagingskans en kunnen gebruikt worden om te besluiten of de student klaar is voor deelname aan een examen(onderdeel). Deze formatieve leerresultaten hebben geen ‘status’ in de feitelijke examinering en zijn niet het soort bewijzen dat vereist is voor diplomering. De leerresultaten leiden tot een beslissing over deelname aan een examenonderdeel, dit proces kan gedurende de opleiding meermaals plaatsvinden.

Dit wordt ook wel de 'Peilstok formatieve resultaten' genoemd.
Beoordelen BPV
De student kan alleen het diploma behalen als BPV voldoende is afgerond. De mbo-school en de begeleider vanuit school zijn verantwoordelijk voor deze beoordeling. Het oordeel van de praktijkopleider vanuit het BPV-bedrijf moet hierin worden meegenomen.
Beslissen over examen aanvraag

Wanneer de student één of meerdere leertaken heeft afgerond wordt besloten of de student dit met het bijbehorend examen kan afsluiten. In dit proces wordt op basis van de leerresultaten besloten of de student toe is aan het examen. Bij positief besluit wordt de examenaanvraag gedaan.

Belangrijk uitgangspunt is dat studenten voldoende voorbereid en geëquipeerd aan een examen beginnen. Dit verhoogt de slagingskans. Ook sluit dit aan bij de heersende opvatting dat examinering de bevestiging is van al ontwikkelde vaardigheden, houding en kennis.
Verzamelen leerresultaten
Op basis van het gevolgde onderwijs worden de leerresultaten verzameld en geregistreerd die relevant zijn om inzicht te krijgen in de voortgang en ontwikkeling van de student. Het gaat hier om formatieve toetsen of evaluatie, bijvoorbeeld een portfolio, opdracht of kennistoets. De registratie van leerresultaten biedt studenten en docenten/begeleiders inzicht in hoe de student staat ten opzichte van het afgesproken leerroute. Formatief toetsen en evalueren heeft als doel studenten inzicht te geven in hun eigen leerproces, hun motivatie te bevorderen en meer onderwijs op maat te realiseren.
Contextdiagram
Resultaat * Beoordeelde (formatieve) leerresultaten van de student als input voor de begeleiding. * Evaluatie van effectiviteit van ingezette lessen, toetsen e.d. Vastgelegd in * Beoordeelde (formatieve) leerresultaten * Evaluatie van effectiviteit van ingezette lessen, toetsen e.d. (BusinessProcess) Analyseren en beoordelen leerresultaten De student kan alleen het diploma behalen als BPV voldoende is afgerond. De mbo-school en de begeleider vanuit school zijn verantwoordelijk voor deze beoordeling. Het oordeel van de praktijkopleider vanuit het BPV-bedrijf moet hierin worden meegenomen. (BusinessProcess) Beoordelen BPV Op basis van het gevolgde onderwijs worden de leerresultaten verzameld en geregistreerd die relevant zijn om inzicht te krijgen in de voortgang en ontwikkeling van de student. Het gaat hier om formatieve toetsen of evaluatie, bijvoorbeeld een portfolio, opdracht of kennistoets. De registratie van leerresultaten biedt studenten en docenten/begeleiders inzicht in hoe de student staat ten opzichte van het afgesproken leerroute. Formatief toetsen en evalueren heeft als doel studenten inzicht te geven in hun eigen leerproces, hun motivatie te bevorderen en meer onderwijs op maat te realiseren. (BusinessProcess) Verzamelen leerresultaten Het vastleggen van summatieve resultaten & structuren (ApplicationService) Summatief resultaten beheer Het vastleggen van formatieve resultaten & structuren (ApplicationService) Formatief resultaten beheer Wanneer de student één of meerdere leertaken heeft afgerond wordt besloten of de student dit met het bijbehorend examen kan afsluiten. In dit proces wordt op basis van de leerresultaten besloten of de student toe is aan het examen. Bij positief besluit wordt de examenaanvraag gedaan. Belangrijk uitgangspunt is dat studenten voldoende voorbereid en geëquipeerd aan een examen beginnen. Dit verhoogt de slagingskans. Ook sluit dit aan bij de heersende opvatting dat examinering de bevestiging is van al ontwikkelde vaardigheden, houding en kennis. (BusinessProcess) Beslissen over examen aanvraag Dit is het aanbieden en volgen van het onderwijs. Aan de hand van formatieve resultaten wordt bepaald of een student kan deelnemen aan examinering voor dat onderdeel. (Grouping) Onderwijs uitvoeren De leerresultaten geven uiteindelijk een inschatting van de slagingskans en kunnen gebruikt worden om te besluiten of de student klaar is voor deelname aan een examen(onderdeel). Deze formatieve leerresultaten hebben geen ‘status’ in de feitelijke examinering en zijn niet het soort bewijzen dat vereist is voor diplomering. De leerresultaten leiden tot een beslissing over deelname aan een examenonderdeel, dit proces kan gedurende de opleiding meermaals plaatsvinden. Dit wordt ook wel de 'Peilstok formatieve resultaten' genoemd. (BusinessProcess) Analyseren leerresultaten CompositionRelationship CompositionRelationship ServingRelationship ServingRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 06-04-2024 11:11:38 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 11:11:38 CEST
ArchiMate-element Analyseren en beoordelen leerresultaten
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-7d10ba50-86de-2b12-81df-917ff4428082
ArchiMate-model  : MORA
Label  : Analyseren en beoordelen leerresultaten
Documentatie  : Resultaat
  • Beoordeelde (formatieve) leerresultaten van de student als input voor de begeleiding.
  • Evaluatie van effectiviteit van ingezette lessen, toetsen e.d.

Vastgelegd in

  • Beoordeelde (formatieve) leerresultaten
  • Evaluatie van effectiviteit van ingezette lessen, toetsen e.d.
MORA-type  : Hoofdproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  :