Beslissen over examen aanvraag

ArchiMate-modellen > MORA > BusinessProcesses > Beslissen over examen aanvraag
Wanneer de student één of meerdere leertaken heeft afgerond wordt besloten of de student dit met het bijbehorend examen kan afsluiten. In dit proces wordt op basis van de leerresultaten besloten of de student toe is aan het examen. Bij positief besluit wordt de examenaanvraag gedaan.

Belangrijk uitgangspunt is dat studenten voldoende voorbereid en geëquipeerd aan een examen beginnen. Dit verhoogt de slagingskans. Ook sluit dit aan bij de heersende opvatting dat examinering de bevestiging is van al ontwikkelde vaardigheden, houding en kennis.


Input

Geanalyseerde leerresultaten

Output
Examenaanvraag
Hoofdproces
Het proces Beslissen over examen aanvraag valt in het volgende hoofdproces:
Procesdomein
Het proces Beslissen over examen aanvraag valt in het volgende procesdomein:
Contextdiagram
Wanneer de student één of meerdere leertaken heeft afgerond wordt besloten of de student dit met het bijbehorend examen kan afsluiten. In dit proces wordt op basis van de leerresultaten besloten of de student toe is aan het examen. Bij positief besluit wordt de examenaanvraag gedaan. Belangrijk uitgangspunt is dat studenten voldoende voorbereid en geëquipeerd aan een examen beginnen. Dit verhoogt de slagingskans. Ook sluit dit aan bij de heersende opvatting dat examinering de bevestiging is van al ontwikkelde vaardigheden, houding en kennis. (BusinessProcess) Beslissen over examen aanvraag Na de beslissing dat de student toe is aan het examen(onderdeel), kan de aanmelding plaatsvinden. In bepaalde gevallen kan de student (extraneus) zonder onderwijs te volgen zich aanmelden voor een examen(onderdeel). Hierbij is geen sprake van besluitvorming door het ‘onderwijs’, maar bepaalt de student zelf of hij/zij wil deelnemen aan een examen(onderdeel). (BusinessProcess) Aanmelden examen De leerresultaten geven uiteindelijk een inschatting van de slagingskans en kunnen gebruikt worden om te besluiten of de student klaar is voor deelname aan een examen(onderdeel). Deze formatieve leerresultaten hebben geen ‘status’ in de feitelijke examinering en zijn niet het soort bewijzen dat vereist is voor diplomering. De leerresultaten leiden tot een beslissing over deelname aan een examenonderdeel, dit proces kan gedurende de opleiding meermaals plaatsvinden. Dit wordt ook wel de 'Peilstok formatieve resultaten' genoemd. (BusinessProcess) Analyseren leerresultaten Resultaat * Beoordeelde (formatieve) leerresultaten van de student als input voor de begeleiding. * Evaluatie van effectiviteit van ingezette lessen, toetsen e.d. Vastgelegd in * Beoordeelde (formatieve) leerresultaten * Evaluatie van effectiviteit van ingezette lessen, toetsen e.d. (BusinessProcess) Analyseren en beoordelen leerresultaten Het maken en aanbieden van een toets- of examenplanning en het afhandelen van inschrijvingen; - Aanmelding voor deelname aan een activiteit - Matchen van deelname verzoeken met beschikbare activiteiten en toewijzen van een moment voor deelname. (ApplicationService) Toets of examen planning en inschrijving TriggeringRelationship TriggeringRelationship CompositionRelationship ServingRelationship Deze svg is op 08-04-2024 09:53:20 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 08-04-2024 09:53:20 CEST
ArchiMate-element Beslissen over examen aanvraag
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-f277a2fd-545e-b4ed-c972-277a66bcf8bb
ArchiMate-model  : MORA
Label  : Beslissen over examen aanvraag
Documentatie  : Wanneer de student één of meerdere leertaken heeft afgerond wordt besloten of de student dit met het bijbehorend examen kan afsluiten. In dit proces wordt op basis van de leerresultaten besloten of de student toe is aan het examen. Bij positief besluit wordt de examenaanvraag gedaan. Belangrijk uitgangspunt is dat studenten voldoende voorbereid en geëquipeerd aan een examen beginnen. Dit verhoogt de slagingskans. Ook sluit dit aan bij de heersende opvatting dat examinering de bevestiging is van al ontwikkelde vaardigheden, houding en kennis.
Input  : Geanalyseerde leerresultaten
Output  : Examenaanvraag
MORA-type  : Proces
ArchiMate-views  : 
Relaties  :