Visie bepalen, strategisch plannen en prognosticeren

ArchiMate-modellen > MORA > BusinessProcesses > Visie bepalen, strategisch plannen en prognosticeren
Resultaat:
 • instelling die in het maatschappelijk belang ervoor zorgdraagt dat iedereen zich kan ontwikkelen en bedrijven/instellingen en overheid de beschikking hebben tot goed personeel.
 • inzicht in studentenaantallen en ontwikkelingen m.b.t. arbeidsmarkt
 • inzicht in benodigde middelen zoals faciliteiten, personeel, ed.

Vastgelegd in:

 • vastgestelde lange termijnplannen (strategie en dienst en college (meer)jaarplannen)) met toetsingscriteria en bijsturing
 • geschatte studentenaantallen
 • geschatte behoefte aan expertise (docenten) en middelen
Procesdomein
Processen
Het hoofdproces Visie bepalen, strategisch plannen en prognosticeren omvat de volgende processen:
Opstellen visie onderwijs en examinering

Het team verbindt de instelling- en schoolvisie op onderwijs en leren met de eigen situatie en inzichten en vertaalt deze voor de opleiding, met zijn specifieke kenmerken en niveau, naar het leren van studenten dat hen voorbereidt op wat het werkveld, en de toekomstige ontwikkelingen daarin, van beginnende beroepsbeoefenaars vraagt.

De visie op examinering is een afgeleide van de algemene visie op de kwaliteit van het onderwijs. De visie geeft richting aan het examenbeleid: de inhoudelijke, procesmatige en organisatorische keuzes.
Schatten onderwijs en studenten
Elk jaar wordt er een inschatting gemaakt van het aantal studenten. Wekelijks wordt het aantal inschrijvingen gemonitord. Op deze manier kan beredeneerd worden wat er komend schooljaar aan onderwijs moet worden gefaciliteerd. Deze inschatting wordt gemaakt op basis van het aantal klassen, studenten en leerroutes. De schatting gebruikt de opleidingsmanager om het aantal FTE en de werkvoorraad te analyseren.
Contextdiagram
Resultaat: * instelling die in het maatschappelijk belang ervoor zorgdraagt dat iedereen zich kan ontwikkelen en bedrijven/instellingen en overheid de beschikking hebben tot goed personeel. * inzicht in studentenaantallen en ontwikkelingen m.b.t. arbeidsmarkt * inzicht in benodigde middelen zoals faciliteiten, personeel, ed. Vastgelegd in: * vastgestelde lange termijnplannen (strategie en dienst en college (meer)jaarplannen)) met toetsingscriteria en bijsturing * geschatte studentenaantallen * geschatte behoefte aan expertise (docenten) en middelen (BusinessProcess) Visie bepalen, strategisch plannen en prognosticeren Het team verbindt de instelling- en schoolvisie op onderwijs en leren met de eigen situatie en inzichten en vertaalt deze voor de opleiding, met zijn specifieke kenmerken en niveau, naar het leren van studenten dat hen voorbereidt op wat het werkveld, en de toekomstige ontwikkelingen daarin, van beginnende beroepsbeoefenaars vraagt. De visie op examinering is een afgeleide van de algemene visie op de kwaliteit van het onderwijs. De visie geeft richting aan het examenbeleid: de inhoudelijke, procesmatige en organisatorische keuzes. (BusinessProcess) Opstellen visie onderwijs en examinering Dit procesgebied omvat het bepalen van de koers, de sturing daarop en het borgen van de kwaliteit van een school. Onderdeel hiervan is ook het ervoor zorgen dat een organisatie in staat is de gewenste veranderingen uit te voeren op een gecontroleerde wijze. (Grouping) Strategie, beleid en sturing Elk jaar wordt er een inschatting gemaakt van het aantal studenten. Wekelijks wordt het aantal inschrijvingen gemonitord. Op deze manier kan beredeneerd worden wat er komend schooljaar aan onderwijs moet worden gefaciliteerd. Deze inschatting wordt gemaakt op basis van het aantal klassen, studenten en leerroutes. De schatting gebruikt de opleidingsmanager om het aantal FTE en de werkvoorraad te analyseren. (BusinessProcess) Schatten onderwijs en studenten Het presenteren van informatie in gestandardiseerde overzichten of dashboards voor beslissingsondersteuning en inzichten. Denk aan: * Data science * Business Intelligence (ApplicationService) Gegevens presentatie De plannen waarin de onderwijsaanbieder beschrijft hoe de organisatie zal reageren op externe ontwikkelingen en hoe de organisatie zich moet ontwikkelen. (BusinessObject) Strategische plannen CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship ServingRelationship AccessRelationship W Deze svg is op 05-04-2024 15:53:05 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 15:53:05 CEST
ArchiMate-element Visie bepalen, strategisch plannen en prognosticeren
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-a69ea6a2-812e-097a-ed53-cf8d56539aa5
ArchiMate-model  : MORA
Label  : Visie bepalen, strategisch plannen en prognosticeren
Documentatie  : Resultaat:
 • instelling die in het maatschappelijk belang ervoor zorgdraagt dat iedereen zich kan ontwikkelen en bedrijven/instellingen en overheid de beschikking hebben tot goed personeel.
 • inzicht in studentenaantallen en ontwikkelingen m.b.t. arbeidsmarkt
 • inzicht in benodigde middelen zoals faciliteiten, personeel, ed.

Vastgelegd in:

 • vastgestelde lange termijnplannen (strategie en dienst en college (meer)jaarplannen)) met toetsingscriteria en bijsturing
 • geschatte studentenaantallen
 • geschatte behoefte aan expertise (docenten) en middelen
MORA-type  : Hoofdproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  :