Plannen en roosteren

ArchiMate-modellen > MORA > BusinessProcesses > Plannen en roosteren
Resultaat:
 • Optimale inzet van mensen en middelen ten behoeve van het onderwijs geven (docent/praktijkinstructeur) en onderwijs krijgen (student).

Vastgelegd in:

 • (Individueel) rooster (studenten en docenten): jaar, periode, week en dag
 • Werkverdeling team
Procesdomein
Het hoofdproces Plannen en roosteren valt in het volgende procesdomein:
Processen
Het hoofdproces Plannen en roosteren omvat de volgende processen:
Aanmelden geroosterde activiteit

In het gepubliceerde rooster kunnen leertaken zijn geroosterd waarvoor studenten zich kunnen aanmelden. Dit kan onderdeel zijn van hun persoonlijke leerroute.

De student moet zich actief aanmelden voor zo'n geroosterde module, bijvoorbeeld omdat er een maximum aantal studenten kan worden toegelaten, of omdat studenten aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen.
Afhandelen niet planbare leerroutes

Het kan voorkomen dat leerroutes (of delen ervan) ‘niet planbaar’ zijn doordat te weinig studenten hiervoor kiezen, er te weinig middelen beschikbaar zijn of omdat de gestelde randvoorwaarden door de student fricties opleveren met de randvoorwaarden van een opleidingsonderdeel of leertaak. Deze leerroutes zijn niet, of niet geheel in het rooster opgenomen.

Er wordt een oplossing gezocht voor de niet geplande leerroutes, al dan niet met aanpassing van de leervraag of de leerroute door bijvoorbeeld het kiezen van alternatieve opleidingsonderdelen of leertaken die in een komende periode wel worden aangeboden.
Beheren rooster wijzigingen

Wijzigingen worden tijdig doorgegeven en verwerkt zodat studenten en docenten tijdig geïnformeerd worden.

Wijzigingen kunnen voortvloeien uit: - Ziekte - Beschikbaarheid docent/instructeur - Wijzigingen in student-, klas- of groepssamenstellingen

- Wijzigingen in faciliteiten
Clusteren leeractiviteiten

Het clusteren van leeractiviteiten is het samen nemen van verschillende leeractiviteiten die in een periode gelijktijdig/naast elkaar uitgevoerd zullen worden. Dit is nodig om het onderwijs te kunnen organiseren en zowel medewerkers als voorzieningen efficiënt te kunnen inzetten. Deze processtap is een belangrijke schakel in de overgang van meerjarenplanning naar jaarplanning en concrete roosters.

Per opleiding vormen alle leeractiviteiten, gecombineerd tot opleidingsonderdelen, samen het onderwijsaanbod van die opleiding, over meerdere perioden en jaren heen. Er hoort een meerjarenplanning bij.

Leerroutes van studenten zijn opgebouwd uit opleidingsonderdelen. Deze opleidingsonderdelen bestaan uit leeractiviteiten die moeten worden gepland, soms parallel en soms opvolgend, ook over een langere periode.

De meerjarenplanning en de gekozen leerroutes van de studenten samen vormen nog geen geordend geheel dat in de vorm van roosters en planningen kan worden gegoten. De leeractiviteiten worden geclusterd in periodes waardoor er een geordend geheel ontstaat. De clustering van leeractiviteiten heeft invloed op de jaarplanning en de analyse van de werkverdeling.
Jaarkalender vaststellen

De instelling stelt jaarlijks een jaarkalender vast. In deze jaarkalender zijn de volgende zaken opgenomen:

- Start en einde schooljaar
- Vakanties
- Feestdagen
- Periodisering
- Examenweken
Het Ministerie van OCW levert een advies inzake de schoolvakanties. De jaarkalender biedt de basis voor het inplannen van het onderwijs in de jaarplanning.
Maken examenplanning
Het uitwerken van een planning voor de uitvoering van examens op basis van het examenplan en de jaarplanning.
Maken jaarplanning

De jaarplanning is het resultaat van het matchen van het onderwijsaanbod, studenten, BPV, de medewerkers en de faciliteiten, grofmazig uiteengezet over het schooljaar (globaal jaarrooster) en indien van toepassing periodes. In voorkomende gevallen kan de instelling bijsturen op de genoemde onderdelen. Het maken van de jaarplanning kent een wisselwerking met het analyseren van de werkverdeling. Op basis van de jaarplanning wordt het plan van inzet voor de medewerkers samengesteld.

De jaarplanning wordt op basis van de volgende informatie ontwikkeld:

 • het beoogde onderwijsaanbod
 • de schatting van het onderwijs en studenten
 • de jaarkalender
 • de analyse van de werkverdeling
 • de analyse van de faciliteiten
 • de clustering van leertaken

Het matchen van het onderwijsaanbod, studenten, BPV, de medewerkers en de middelen, grofmazig uiteengezet over het schooljaar (globaal jaarrooster) en indien van toepassing periodes. In voorkomende gevallen kan de instelling bijsturen op de genoemde onderdelen. Het maken van de jaarplanning kent een wisselwerking met het analyseren en opstellen van de werkverdeling. Op basis van de jaarplanning wordt het plan van inzet voor de medewerkers samengesteld.

In de jaarplanning wordt rekening gehouden met:

 • afspraken die voortvloeien uit de onderwijswetgeving (urennorm)
 • afspraken die voortvloeien uit de CAO MBO
 • afspraken die voortvloeien uit de OER
 • de inhoud van de curricula

Bij wijzigingen in onderwijsaanbod, werkverdeling en faciliteitenbeschikbaarheid gedurende het schooljaar wordt de jaarplanning onderhouden.

De jaarplanning voedt het roosteren.
Maken rooster

Het roosteren van onderwijsactiviteiten op basis van de jaarplanning en het toetsen van het rooster aan de jaarplanning.

Dit omvat de matching tussen specifieke:

- Geclusterde leertaken (arrangementen) van student(en), klas(sen) of groep(en) - Middelen - Mensen (docent(en) en/of instructeurs) - Datum en tijd

Het roosteren kan per schooljaar of per periode uitgevoerd worden.

Het rooster houdt rekening met:

- de onderwijswetgeving (urennorm) - de CAO MBO

- de OER
Matchen beschikbare mensen en middelen op de onderwijsvraag
Het matchen van de beschikbare medewerkers en middelen op de totale onderwijsvraag van de komende periode. Dit leidt tot het daadwerkelijk toewijzen van deze medewerkers en middelen aan te plannen leertaken.
Publiceren rooster
Het publiceren van het rooster voor studenten en docenten. Dit gebeurt periodiek en na wijzigingen.
Contextdiagram
Resultaat: * Optimale inzet van mensen en middelen ten behoeve van het onderwijs geven (docent/praktijkinstructeur) en onderwijs krijgen (student). Vastgelegd in: * (Individueel) rooster (studenten en docenten): jaar, periode, week en dag * Werkverdeling team (BusinessProcess) Plannen en roosteren Het roosteren van onderwijsactiviteiten op basis van de jaarplanning en het toetsen van het rooster aan de jaarplanning. Dit omvat de matching tussen specifieke: - Geclusterde leertaken (arrangementen) van student(en), klas(sen) of groep(en) - Middelen - Mensen (docent(en) en/of instructeurs) - Datum en tijd Het roosteren kan per schooljaar of per periode uitgevoerd worden. Het rooster houdt rekening met: - de onderwijswetgeving (urennorm) - de CAO MBO - de OER (BusinessProcess) Maken rooster De instelling stelt jaarlijks een jaarkalender vast. In deze jaarkalender zijn de volgende zaken opgenomen: - Start en einde schooljaar - Vakanties - Feestdagen - Periodisering - Examenweken Het Ministerie van OCW levert een advies inzake de schoolvakanties. De jaarkalender biedt de basis voor het inplannen van het onderwijs in de jaarplanning. (BusinessProcess) Jaarkalender vaststellen De jaarplanning is het resultaat van het matchen van het onderwijsaanbod, studenten, BPV, de medewerkers en de faciliteiten, grofmazig uiteengezet over het schooljaar (globaal jaarrooster) en indien van toepassing periodes. In voorkomende gevallen kan de instelling bijsturen op de genoemde onderdelen. Het maken van de jaarplanning kent een wisselwerking met het analyseren van de werkverdeling. Op basis van de jaarplanning wordt het plan van inzet voor de medewerkers samengesteld. De jaarplanning wordt op basis van de volgende informatie ontwikkeld: * het beoogde onderwijsaanbod * de schatting van het onderwijs en studenten * de jaarkalender * de analyse van de werkverdeling * de analyse van de faciliteiten * de clustering van leertaken Het matchen van het onderwijsaanbod, studenten, BPV, de medewerkers en de middelen, grofmazig uiteengezet over het schooljaar (globaal jaarrooster) en indien van toepassing periodes. In voorkomende gevallen kan de instelling bijsturen op de genoemde onderdelen. Het maken van de jaarplanning kent een wisselwerking met het analyseren en opstellen van de werkverdeling. Op basis van de jaarplanning wordt het plan van inzet voor de medewerkers samengesteld. In de jaarplanning wordt rekening gehouden met: * afspraken die voortvloeien uit de onderwijswetgeving (urennorm) * afspraken die voortvloeien uit de CAO MBO * afspraken die voortvloeien uit de OER * de inhoud van de curricula Bij wijzigingen in onderwijsaanbod, werkverdeling en faciliteitenbeschikbaarheid gedurende het schooljaar wordt de jaarplanning onderhouden. De jaarplanning voedt het roosteren. (BusinessProcess) Maken jaarplanning Het kan voorkomen dat leerroutes (of delen ervan) ‘niet planbaar’ zijn doordat te weinig studenten hiervoor kiezen, er te weinig middelen beschikbaar zijn of omdat de gestelde randvoorwaarden door de student fricties opleveren met de randvoorwaarden van een opleidingsonderdeel of leertaak. Deze leerroutes zijn niet, of niet geheel in het rooster opgenomen. Er wordt een oplossing gezocht voor de niet geplande leerroutes, al dan niet met aanpassing van de leervraag of de leerroute door bijvoorbeeld het kiezen van alternatieve opleidingsonderdelen of leertaken die in een komende periode wel worden aangeboden. (BusinessProcess) Afhandelen niet planbare leerroutes Dit procesgebied omvat alle processen die het onderwijs direct ondersteunen en mogelijk maken en de registratie en administratie van het onderwijs en de onderwijsprocessen vanuit de school en de student. (Grouping) Onderwijs ondersteunen Wijzigingen worden tijdig doorgegeven en verwerkt zodat studenten en docenten tijdig geïnformeerd worden. Wijzigingen kunnen voortvloeien uit: - Ziekte - Beschikbaarheid docent/instructeur - Wijzigingen in student-, klas- of groepssamenstellingen - Wijzigingen in faciliteiten (BusinessProcess) Beheren rooster wijzigingen In het gepubliceerde rooster kunnen leertaken zijn geroosterd waarvoor studenten zich kunnen aanmelden. Dit kan onderdeel zijn van hun persoonlijke leerroute. De student moet zich actief aanmelden voor zo'n geroosterde module, bijvoorbeeld omdat er een maximum aantal studenten kan worden toegelaten, of omdat studenten aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. (BusinessProcess) Aanmelden geroosterde activiteit Het publiceren van het rooster voor studenten en docenten. Dit gebeurt periodiek en na wijzigingen. (BusinessProcess) Publiceren rooster Het uitwerken van een planning voor de uitvoering van examens op basis van het examenplan en de jaarplanning. (BusinessProcess) Maken examenplanni- ng Het matchen van de beschikbare medewerkers en middelen op de totale onderwijsvraag van de komende periode. Dit leidt tot het daadwerkelijk toewijzen van deze medewerkers en middelen aan te plannen leertaken. (BusinessProcess) Matchen beschikbare mensen en middelen op de onderwijsvraag Het clusteren van leeractiviteiten is het samen nemen van verschillende leeractiviteiten die in een periode gelijktijdig/naast elkaar uitgevoerd zullen worden. Dit is nodig om het onderwijs te kunnen organiseren en zowel medewerkers als voorzieningen efficiënt te kunnen inzetten. Deze processtap is een belangrijke schakel in de overgang van meerjarenplanning naar jaarplanning en concrete roosters. Per opleiding vormen alle leeractiviteiten, gecombineerd tot opleidingsonderdelen, samen het onderwijsaanbod van die opleiding, over meerdere perioden en jaren heen. Er hoort een meerjarenplanning bij. Leerroutes van studenten zijn opgebouwd uit opleidingsonderdelen. Deze opleidingsonderdelen bestaan uit leeractiviteiten die moeten worden gepland, soms parallel en soms opvolgend, ook over een langere periode. De meerjarenplanning en de gekozen leerroutes van de studenten samen vormen nog geen geordend geheel dat in de vorm van roosters en planningen kan worden gegoten. De leeractiviteiten worden geclusterd in periodes waardoor er een geordend geheel ontstaat. De clustering van leeractiviteiten heeft invloed op de jaarplanning en de analyse van de werkverdeling. (BusinessProcess) Clusteren leeractiviteiten CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 05-04-2024 13:25:06 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 13:25:06 CEST
ArchiMate-element Plannen en roosteren
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-86f1295c-00c5-fccb-8976-4665035bd05f
ArchiMate-model  : MORA
Label  : Plannen en roosteren
Documentatie  : Resultaat:
 • Optimale inzet van mensen en middelen ten behoeve van het onderwijs geven (docent/praktijkinstructeur) en onderwijs krijgen (student).

Vastgelegd in:

 • (Individueel) rooster (studenten en docenten): jaar, periode, week en dag
 • Werkverdeling team
MORA-type  : Hoofdproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  :