Facility en ICT Management

ArchiMate-modellen > MORA > BusinessFunctions > Facility en ICT Management
Het zorgdragen voor het beheren van applicaties en ICT diensten zoals het beheren van de IT-infrastructuur, applicatiebeheer, werkplekbeheer, ondersteuning ICT en Leren (BusinessProcess) Beheren applicaties en ICT voorzieningen Het beheren van de ICT-infrastructuur zoals het netwerk, opslagsystemen en servers (BusinessProcess) Beheren ICT- infrastructuur Het adviseren en ondersteunen van het onderwijs m.b.t. de inzet van ICT (BusinessProcess) Ondersteunen ICT en leren Het beheren van ICT-werkplekapparatuur. Denk aan laptops, PC's, smartphones en randapparatuur. (BusinessProcess) Beheren ICT werkplek Het technisch en/of functioneel beheren van applicaties. (BusinessProcess) Beheren applicaties Het beheren van audio- en video-apparatuur en bijbehorende software. Denk (het uitlenen van) beamers, professionele opname-apparatuur (van lessen), geluidsapparatuur voor evenementen (BusinessProcess) Beheren Audio/visueel Het beheren van gebouwen zoals het vastgoedbeheer, verbouwingen, onderhoud, beheren inrichting e.d. (BusinessProcess) Beheren gebouwen Het beheren van het vastgoed van de instelling. Denk aan toezien op gebruik, vergunningen, inspecties, duurzaamheid, huren, verhuren, kopen, afstoten (BusinessProcess) Beheren vastgoed Het zorgdragen voor het uitvoeren van verbouwingen (BusinessProcess) Uitvoeren verbouwingen Het zorgdragen voor de werking en het onderhouden van de gebouwen en de gebouwinstallaties van de organisatie Denk aan: de technische dienst, klimaatbeheer, energiebeheer (BusinessProcess) Uitvoeren onderhoud Het zorgdragen voor een planning rondom het gebruik, de bezetting, de aanschaf van facilitaire ruimten (BusinessProcess) Opstellen faciliteiten planning Het zorgdragen voor het onderhouden en inrichten van de faciliteiten van de gebouwen van de instelling. Denk aan: Indeling, Zones, looproutes, Parkeren, Vergaderruimten, Kolfruimten, Klimaatbeheer, Presentatie-units, Evenementenmaterialen (BusinessProcess) Beheren gebouw inrichting Het beheren en leveren van facilitaire diensten zoals catering, kluisjes beheer, meubilair, servicedesk (BusinessProcess) Beheren en leveren facilitaire diensten BusinessProcess Verhuren en reserveren Het leveren van servicedeskdiensten zoals een facilitaire servicedesk (BusinessProcess) Verzorgen servicedesk Het ter beschikkingstellen en beheren van kluisjes (BusinessProcess) Beheren kluisjes Het verzorgen van cateringdiensten zoals het bedrijfsrestaurant (BusinessProcess) Verzorgen catering Het leveren van kantoorartikelen en bedrijfskleding (BusinessProcess) Beheren kantoorartikelen & bedrijfskleding Het zorgdragen voor het verwerken van post, goederenstromen, repro-diensten en het archiveren van documenten (BusinessProcess) Verwerken post en archief Het ontvangen, afleveren en versturen van in- en uitgaande post (BusinessProcess) Verwerken post Het verzorgen van de logisitiek van in- en uitgaande goederen (BusinessProcess) Afhandelen goederen Het beheren van documenten zoals het registreren van gemaakte verslagen, besluiten, metadateren t.b.v. bewaartermijnen en zoekfuncties, toekennen vertrouwelijksheidsklassen (BusinessProcess) Beheren documenten Het zorgdragen voor het metadateren en (laten) archiveren van documenten (BusinessProcess) Archiveren Het leveren van kopieer-, opmaak- en afdrukdiensten zoals bij een huisdrukkerij (BusinessProcess) Uitvoeren repro Het zorgdragen voor beveiligen van ruimten, middelen, ICT-systemen en mensen (BusinessProcess) Beveiligen Het zorgdragen voor de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van geautomatiseerde systemen (BusinessProcess) Beveiligen ICT omgeving Het zorgdragen voor het beheren van de toegang tot gebouwen en ruimten. Denk aan sleutelbeheer, pasbeheer (BusinessProcess) Beheren toegang Het beheren van sleutels, pasjes, tokens zoals de uitgifte en inname ervan en het bepalen van de toegangsrechten (BusinessProcess) Beheren sleutels, pasjes, tokens Het beheren van de toegang tot en rechten in digitale systemen zoals een RBAC oplossing (BusinessProcess) Beheren digitale toegang en rechten Het zorgdragen voor het bewaken van gebouwen zoals camera's, bewegingsdetectoren, centrale meldkamer, beveiligingsdienst (BusinessProcess) Bewaken gebouwen Het zorgdragen voor het schoonmaken van gebouwen en gebouwinrichting. (BusinessProcess) Schoonmaak diensten Het zorgdragen voor het plannen, uitvoeren en controleren van het schoonmaken van gebouwen en ruimten (BusinessProcess) Uitvoeren schoonmaak Het zorgdragen voor het innemen en afvoeren van afval (BusinessProcess) Beheren afval Het zorgdragen voor het ontwerpen, ontwikkelen en beheren van de informatievoorziening en het gegevensbeheer (datamanagement) zoals het verwerven van applicaties, vraagarticulatie, werken onder architectuur, beheren (kern)gegevens (BusinessFunction) Informatie- en datamanagement Het zorgdragen voor het (laten) ontwikkelen of kopen van applicaties (BusinessProcess) Verwerven of ontwikkelen van applicaties Het zorgdragen voor de (enterprise) architectuur zoals het definiëren van architectuurprincipes en het ontwikkelen van IST en SOLL modellen van onder meer processen en het applicatielandschap (BusinessProcess) Opstellen, beheren en bewaken van de architectuur Het in kaart van de gewenste informatiebehoefte (vraagarticulatie) en het vormgeven, sturen, aanpassen, bewaken en in stand houden van de informatievoorziening (BusinessProcess) In kaart brengen informatie behoefte Het zorgdragen voor de beveiligingsfunctie (denk aan het saMBO-ICT BP framework) en (meer concreet) het bepalen van de gewenste mate van beveiling van processen, ICT-systemen (risico-analyses, BIV-coderingen) (BusinessProcess) Bepalen beveiligings maatregelen Het zorgdragen voor het integraal verzamelen, metadateren, beheren en beschikbaarstellen van gegevens voor de informatievoorziening op veelal tactisch en strategisch niveau. Dit manifesteert zich in bijv. gegevenswoordenboeken, informatiemodellen en in BI-systemen of een datawarehouse (BusinessProcess) Beheren van gegevens Het zorgdragen voor een bedrijfshulpverleningsorganisatie. Denk aan BHV/EHBO middelen, werving en selectie BHV/EHBO medewerkers, trainingen/certificeringen (BusinessProcess) Bedrijfshulpverlening Deze svg is op 05-04-2024 14:54:50 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 14:54:50 CEST
   
   
   

   

Klik hier om het diagram te downloaden.

Het ondersteunen en zorgdragen voor facilitaire en ICT-diensten en middelen zodat de organisatie zijn werkzaamheden kan uitvoeren.

Resultaat

 • Optimale, inzetbare set van middelen (locatie, meubilair, voorzieningen, ICT, catering etc.) voor het uitvoeren van het onderwijs en bedrijfsvoering van nu en de toekomst inclusief het onderhoud daarvan.

Vastgelegd in

 • Facilityplan
 • Gebouwenbeheerplanning
 • Onderwijsruimte overzicht en onderhoudsplanning
 • Middelenoverzicht en onderhoudsplanning inclusief ICT middelen
 • etc.
Procesdomein
De bedrijfsfunctie Facility en ICT Management valt in het volgende procesdomein:
Hoofdprocessen
De bedrijfsfunctie Facility en ICT Management omvat de volgende hoofdprocessen:
Bedrijfshulpverlening
Het zorgdragen voor een bedrijfshulpverleningsorganisatie. Denk aan BHV/EHBO middelen, werving en selectie BHV/EHBO medewerkers, trainingen/certificeringen
Beheren applicaties en ICT voorzieningen
Het zorgdragen voor het beheren van applicaties en ICT diensten zoals het beheren van de IT-infrastructuur, applicatiebeheer, werkplekbeheer, ondersteuning ICT en Leren
Beheren en leveren facilitaire diensten
Het beheren en leveren van facilitaire diensten zoals catering, kluisjes beheer, meubilair, servicedesk
Beheren gebouwen
Het beheren van gebouwen zoals het vastgoedbeheer, verbouwingen, onderhoud, beheren inrichting e.d.
Beveiligen
Het zorgdragen voor beveiligen van ruimten, middelen, ICT-systemen en mensen
Schoonmaak diensten
Het zorgdragen voor het schoonmaken van gebouwen en gebouwinrichting.
Verwerken post en archief
Het zorgdragen voor het verwerken van post, goederenstromen, repro-diensten en het archiveren van documenten
Contextdiagram
Het ondersteunen en zorgdragen voor facilitaire en ICT-diensten en middelen zodat de organisatie zijn werkzaamheden kan uitvoeren. Resultaat * Optimale, inzetbare set van middelen (locatie, meubilair, voorzieningen, ICT, catering etc.) voor het uitvoeren van het onderwijs en bedrijfsvoering van nu en de toekomst inclusief het onderhoud daarvan. Vastgelegd in * Facilityplan * Gebouwenbeheerplanning * Onderwijsruimte overzicht en onderhoudsplanning * Middelenoverzicht en onderhoudsplanning inclusief ICT middelen * etc. (BusinessFunction) Facility en ICT Management Het zorgdragen voor het beheren van applicaties en ICT diensten zoals het beheren van de IT-infrastructuur, applicatiebeheer, werkplekbeheer, ondersteuning ICT en Leren (BusinessProcess) Beheren applicaties en ICT voorzieningen Het beheren en leveren van facilitaire diensten zoals catering, kluisjes beheer, meubilair, servicedesk (BusinessProcess) Beheren en leveren facilitaire diensten Het zorgdragen voor beveiligen van ruimten, middelen, ICT-systemen en mensen (BusinessProcess) Beveiligen Het beheren van gebouwen zoals het vastgoedbeheer, verbouwingen, onderhoud, beheren inrichting e.d. (BusinessProcess) Beheren gebouwen Dit procesgebied omvat alle secundaire processen om de mbo-school te laten functioneren. Het is lastig om deze scherp als hoofdprocessen te definiëren. Daarom is gekozen om in het hoofdprocesmodel de bedrijfsfuncties te benoemen. Deze zijn in onderliggende modellen uitgewerkt in processen. De organisatie van deze bedrijfsfuncties in afdelingen is binnen scholen verschillend ingericht. (Grouping) Bedrijfsvoering Het zorgdragen voor het schoonmaken van gebouwen en gebouwinrichting. (BusinessProcess) Schoonmaak diensten Het zorgdragen voor het verwerken van post, goederenstromen, repro-diensten en het archiveren van documenten (BusinessProcess) Verwerken post en archief Het zorgdragen voor een bedrijfshulpverleningsorganisatie. Denk aan BHV/EHBO middelen, werving en selectie BHV/EHBO medewerkers, trainingen/certificeringen (BusinessProcess) Bedrijfshulpver- lening CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 05-04-2024 14:54:50 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 14:54:50 CEST
ArchiMate-element Facility en ICT Management
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-99f47090-c032-5cd7-52ce-0b4ee86af9b9
ArchiMate-model  : MORA
Label  : Facility en ICT Management
Documentatie  : Het ondersteunen en zorgdragen voor facilitaire en ICT-diensten en middelen zodat de organisatie zijn werkzaamheden kan uitvoeren.

Resultaat

 • Optimale, inzetbare set van middelen (locatie, meubilair, voorzieningen, ICT, catering etc.) voor het uitvoeren van het onderwijs en bedrijfsvoering van nu en de toekomst inclusief het onderhoud daarvan.

Vastgelegd in

 • Facilityplan
 • Gebouwenbeheerplanning
 • Onderwijsruimte overzicht en onderhoudsplanning
 • Middelenoverzicht en onderhoudsplanning inclusief ICT middelen
 • etc.
ArchiMate-views  : 
Relaties  :