Alumni beheren

BusinessProcess Instroom alumni Het onderhouden van contact met alumni is belangrijk. Om oud-studenten te kunnen betrekken bij het onderwijs verzamelt de mbo-school informatie. Zo worden de kennis en ervaring die oud-studenten hebben geregistreerd, eventuele interesses en voorkeuren gepeild. Dit wordt vaak centraal geregeld. (BusinessProcess) Werven alumni BusinessProcess Inschrijven alumni BusinessProcess Registreren kennis en ervaring BusinessProcess Verkrijgen interessesen voorkeuren BusinessProcess Samenwerking met alumni BusinessProcess Delen van vakkennis en ontwikkelingen BusinessProcess Betrekken alumni bij verzorgen onderwijs BusinessProcess Organiseren evenementen BusinessProcess Verzorgen student coaching BusinessProcess Verkrijgen en aanbieden van vacatures BusinessProcess Informeren over instellingontwikkelingen BusinessProcess Uitvragen kwaliteit van onderwijs BusinessProcess Uitstroom alumni BusinessProcess Uitschrijven alumni Resultaat * Officiële beëindiging van de in de (onderwijs) overeenkomst aangegane wederzijdse verplichtingen. Vastgelegd in * Uitgeschreven student met beëindigde wederzijdse verplichtingen. (BusinessProcess) Uitschrijven Beëindigen van de onderwijsovereenkomst waarmee de juridische verhouding tussen student en instelling wordt beeïndigd. BESCHRIJVING VAN HET PROCES: 1. Registreren van de uitschrijving van de student. 2. Opstellen van het Bewijs van uitschrijving. 3. Afsluiten van het studentdossier in het studentinformatiesysteem. 4. Mailen van het Bewijs van uitschrijving naar de student. (BusinessProcess) Beëindigen onderwijs overeenkomst Resultaat * Ingeschreven studenten met (onderwijs-)overeenkomst  Vastgelegd in * Inschrijving als student met getekende overeenkomst. (BusinessProcess) Inschrijven De student wordt op basis van de uitkomst van de intake in de opleiding geplaatst en ingeschreven. De inschrijving van de student in de opleiding wordt vastgelegd in de onderwijsverbintenis. Dit is een overeenkomst tussen de student en de instelling. De onderwijsverbintenis wordt door de instelling opgemaakt en ter ondertekening naar de student verzonden. (BusinessProcess) Opstellen onderwijs overeenkomst Resultaat * Mensen (afkomstig van vooropleidingen, medewerkers of werkzoekenden die willen bij- of omscholen) die zich willen gaan aanmelden voor een specifieke opleiding/cursus. Vastgelegd in * Overzicht van potentiele studenten. (BusinessProcess) Informeren en werven De taak van docenten die helpen bij de voorlichting is het goed informeren van aspirant-studenten over hun studiekeuze. Docenten doen dit door een realistisch beeld te schetsen van de opleiding en het beroepsveld. Een goede voorlichting vergroot de kans dat jongeren een goede studiekeuze maken en verkleint de kans op vroegtijdige uitval. Het voorlichten van potentiële nieuwe studenten vindt plaats tijdens verschillende bijeenkomsten. Soms start deze voorlichting al vanaf de 2e klas op het voortgezet onderwijs. Deze voorlichting kan de jongeren helpen een profiel te kiezen in het vo dat aansluit op de gewenste vervolgopleiding op het mbo. Het werven van nieuwe studenten begint meestal in het jaar van de mogelijke aanmelding. Eventuele stappen * Geven van voorlichting aan aspirant-studenten over hun studiekeuze door een realistisch beeld te schetsen van de opleiding en beroepsveld. * Aangeven wat de toelatingsvoorwaarden zijn voor het volgen van de opleiding. (BusinessProcess) Voorlichten aspirant studenten TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 22-04-2023 09:48:09 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 22-04-2023 09:48:09 CEST
   
   

   
   
   

   
Hoofdproces Alumni beheren
Resultaat
  • Geïnformeerde en betrokken oud-studenten

Vastgelegd in

  • Actuele alumni gegevens.
Procesdomein
Het hoofdproces Alumni beheren valt in het volgende procesdomein:
Processen
Het hoofdproces Alumni beheren omvat de volgende processen:
Instroom alumni
Samenwerking met alumni
Uitstroom alumni
ArchiMate-element Alumni beheren
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-f08f3b7a-9302-17b1-9447-f813af99a6b0
ArchiMate-model  : MORA
Label  : Alumni beheren
Documentatie  : Resultaat
  • Geïnformeerde en betrokken oud-studenten

Vastgelegd in

  • Actuele alumni gegevens.
MORA-type  : Hoofdproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  :