Alumni beheren

Uit MORA
Ga naar: navigatie, zoeken
BusinessProcess Instroom alumni BusinessProcess Werven alumni BusinessProcess Inschrijven alumni BusinessProcess Registreren kennis en ervaring BusinessProcess Verkrijgen interessesen voorkeuren BusinessProcess Samenwerking met alumni BusinessProcess Delen van vakkennis en ontwikkelingen BusinessProcess Betrekken alumni bij verzorgen onderwijs BusinessProcess Organiseren evenementen BusinessProcess Verzorgen student coaching BusinessProcess Verkrijgen en aanbieden van vacatures BusinessProcess Informeren over instellingontwikkelingen BusinessProcess Uitvragen kwaliteit van onderwijs BusinessProcess Uitstroom alumni BusinessProcess Uitschrijven alumni Resultaat * Officiële beëindiging van de in de (onderwijs) overeenkomst aangegane wederzijdse verplichtingen. Vastgelegd in * Uitgeschreven student met beëindigde wederzijdse verplichtingen. (BusinessProcess) Uitschrijven Beëindigen van de onderwijsovereenkomst waarmee de juridische verhouding tussen student en instelling wordt beeïndigd. BESCHRIJVING VAN HET PROCES: 1. Registreren van de uitschrijving van de student. 2. Opstellen van het Bewijs van uitschrijving. 3. Afsluiten van het studentdossier in het studentinformatiesysteem. 4. Mailen van het Bewijs van uitschrijving naar de student. (BusinessProcess) Beëindigen onderwijs overeenkomst Resultaat * Ingeschreven studenten met (onderwijs-)overeenkomst  Vastgelegd in * Inschrijving als student met getekende overeenkomst. (BusinessProcess) Inschrijven De student wordt op basis van de uitkomst van de intake in de opleiding geplaatst en ingeschreven. De inschrijving van de student in de opleiding wordt vastgelegd in de onderwijsverbintenis. Dit is een overeenkomst tussen de student en de instelling. De onderwijsverbintenis wordt door de instelling opgemaakt en ter ondertekening naar de student verzonden. BESCHRIJVING VAN HET PROCES: 1. Ontvangen van het aanmelddossier. 2. Registreren van de plaatsing van de student in het Studentinformatiesysteem. 3. Opstellen van de onderwijsovereenkomst. 4. Verzenden van de onderwijsovereenkomst naar de student met het verzoek deze ondergetekend te retourneren. (BusinessProcess) Opstellen onderwijs overeenkomst Resultaat * Mensen (afkomstig van vooropleidingen, medewerkers of werkzoekenden die willen bij- of omscholen) die zich willen gaan aanmelden voor een specifieke opleiding/cursus. Vastgelegd in * Overzicht van potentiele studenten. (BusinessProcess) Informeren en werven De voorlichters hebben de taak om aspirant studenten goed voor te lichten over hun studiekeuze, door hen een realistisch beeld te schetsen van de opleiding en het beroepenveld. Door goede voorlichting, wordt de kans vergroot dat jongeren een goede studiekeuze maken en wordt de kans op voortijdige uitval verkleind. Daarnaast kan de voorlichting aspirant-studenten helpen een profiel te kiezen op het VO dat aansluit bij de gewenste vervolgopleiding. BESCHRIJVING VAN HET PROCES 1. Geven van voorlichting aan aspirant-studenten over hun studiekeuze door het schetsen van een realistisch beeld van de opleidng en beroepenveld. 2. Aangeven van de toelatingsvoorwaarden voor het volgen van de opleiding. (BusinessProcess) Voorlichten aspirant studenten TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 05-03-2022 04:40:03 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 05-03-2022 04:40:03 CET
   
   

   
   
   

   
Hoofdproces Alumni beheren
Resultaat
  • Geïnformeerde en betrokken oud-studenten

Vastgelegd in

  • Actuele alumni gegevens.
Procesdomein
Het hoofdproces Alumni beheren valt in het volgende procesdomein:
Processen
Het hoofdproces Alumni beheren omvat de volgende processen:
Instroom alumni
Samenwerking met alumni
Uitstroom alumni
ArchiMate-element Alumni beheren
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-f08f3b7a-9302-17b1-9447-f813af99a6b0
ArchiMate-model  : MORA
Label  : Alumni beheren
Documentatie  : Resultaat
  • Geïnformeerde en betrokken oud-studenten

Vastgelegd in

  • Actuele alumni gegevens.
MORA-type  : Hoofdproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  :